Nämnd beslutade om förändringar i hemtjänsten

Det kommer att bli en förändring av leveranser av måltider inom hemtjänsten och det kommer också att införas digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten. Det beslutade nämnden för Vård & Omsorg under gårdagen.

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid sitt möte onsdagen den 15 april att det ska införas digitala inköp av dagligvaror till kunder inom hemtjänsten. Idag är det medarbetare inom hemtjänsten som hanterar manuella beställningar, plockar och packar varor samt fraktar hem dagligvarorna till kunderna. En förstudie har genomförts och den visar att det är allt fler kommuner i landet som använder sig av e-handeln för inköp av dagligvaror.

Startar under coronatider

Redan innan nämndens beslut om att införa digitala inköp i den ordinarie verksamheten så bestämde förvaltningen att man ska gå över till digitala inköp, som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19. Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag.

- Det stärker dessutom kundens integritet, självbestämmande, valfrihet och delaktighet när kunden själv får se varorna som ska klickas hem på nätet, vare sig man handlar själv eller tillsammans med hemtjänsten, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

Flera fördelar med färdigmat

Nämnden tog också beslut om att förändra leveranser av måltider till hemtjänstkunder. Idag är Kungsbacka kommun ensam i både Halland och Göteborgsregionen med att leverera varm mat dagligen. Nu kommer kommunen istället att gå över till färdiga måltider som beställs och levereras via veckovisa digitala inköp i dagligvaruhandeln.

Förstudien som gjorts inför nämndens beslut visar på flera fördelar, till exempel att kunden får större möjlighet att påverka sin vardag genom att kunna äta på den tid man vill och möjlighet att välja mellan ett större antal maträtter. Förstudien visar också att kyld mat håller högre kvalité än varm mat.

De nackdelar som lyfts fram i förstudien är inte kopplade till själva maten utan handlar om att den dagliga leveransen av mat blir en slags informell tillsyn som skapar trygghet och en kort social samvaro.

- Det är viktigt att komma ihåg att syftet med leveransen är bara att leverera själva maten och behov av tillsyn är ett eget beslut. Kommunen kommer självklart säkerställa att den som är i behov av tillsyn och behöver hjälp med måltiden får sitt behov tillgodosett, säger Lillemor Berglund.

Förstudierna har genomförts tillsammans med förvaltningen för Service, som idag lagar maten som levereras till hemtjänstkunderna.

Arbeta med vård och omsorg

Som Kungsbacka kommun berättat tidigare så måste förvaltningen för Vård & Omsorg spara cirka 24 miljoner kronor under 2020. Av dessa ska cirka 15 miljoner kronor sparas ute i verksamheterna.  Förändringen med matleveranser innebär att förvaltningen kan spara cirka sju miljoner kronor.  Sparkravet gör att Vård & Omsorg måste hitta nya förändrade arbetssätt som både gör att våra medarbetare räcker till och kan arbeta med rätt sorts arbetsuppgifter som de är utbildade för men som också ger en budget i balans.