På måndag startar provtagning av medarbetare

Måndagen den 27 april börjar Kungsbacka kommun att provta medarbetare för covid-19. Syftet är att minska risken för smittspridning och samtidigt säkra bemanningen inom samhällsviktiga verksamheter.
Som Kungsbacka kommun berättade vid kommunens pressträff den 16 april så kommer kommunen att börja provta medarbetare för att se om de är smittade av coronaviruset covid-19. Det viktigaste för att minska smittspridningen är dock fortfarande att medarbetare som är sjuka eller har symptom, även milda, på coronaviruset covid-19 stannar hemma. 

Så väljs medarbetare

De medarbetare som kommer att provtas är i första hand: 
• De medarbetare som är aktuella för eventuell provtagning arbetar inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård samt medarbetare inom funktionshinder. 
• Personal med lättare symptom men som i övrigt känner sig friska och som i vanliga fall skulle gått till jobbet. 
• Personer som varit hemma och varit sjukskrivna en längre tid med symtom på exempelvis hosta, snuva, halsont, feber och huvudvärk men som nu börjar känna sig bättre och arbetsföra. 
• Medarbetare som bedöms behöva provtas efter bedömning om särskilda omständigheter, till exempel om en arbetsgrupp eller enhet har smitta i sin närhet. 

Därför provtas medarbetarna

- Syftet med provtagningen är att minimera risken för smittspridningen inom våra verksamheter men också att säkra bemanningen. Om vi hamnar i ett mer pressat läge med högre sjukfrånvaro så kommer vi att kunna provta medarbetare med milda symtom för att säkra att de inte är smittbärare, säger Johan Sandström, HR-chef på förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ- & Familjeomsorg. 
       
Testerna kommer att starta på måndag och genomförs av företagshälsovården. Antalet prover som kan tas varje vecka är begränsade. Hur många prover som kommer att tas varje vecka beror på hur stor kapacitet laboratoriet i Halmstad har att analysera testerna.
 Provsvaren kommer efter cirka tolv timmar och visar om en medarbetare är smittad eller inte av coronaviruset covid-19. 
I nuläget kommer Kungsbacka kommun inte att erbjuda antikroppstester utan följer utvecklingen av dessa tester.