Så jobbar vi för att minska smittspridningen

Just nu är det många som har frågor hur vi arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Här berättar vi hur vi arbetar inom exempelvis hemtjänsten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor över 70 år ska undvika att träffa andra människor i så stor utsträckning som det går, eftersom de tillhör riskgruppen för coronaviruset covid-19. Men det är många av våra medborgare som är över 70 år som har hemtjänst och därmed träffar olika personer varje dag. Hur går det ihop egentligen?

Vikarierna är viktiga 

Hemtjänsten är en av alla samhällsviktiga verksamheter som måste fungera årets alla dagar, dygnet runt, eftersom de som är beviljade hemtjänst behöver stöd och hjälp för att klara sitt dagliga liv, även i tider av kris. Vi vet att en del anhöriga är oroliga för att medarbetarna inom hemtjänsten ska föra smittan vidare men hemtjänsten är van vid att förebygga och hantera smitta.

Hemtjänstens mål är såklart att våra invånare som behöver stöd ska få träffa så få personer som möjligt, för att minska smittspridningen. Samtidigt måste vi ta in vikarier som kan arbeta när många av våra medarbetare är sjuka, är hemma för vård av barn, eller tar sitt samhällsansvar och är hemma med symptom, och därför inte kan arbeta. Då behöver vi våra värdefulla vikarier för att verksamheten ska fungera och alla ska få det stöd och hjälp som de behöver.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland. Det innebär inte att medarbetare använder skyddsutrustning hela tiden. Skyddsutrustningen används när en person är konstaterat smittad, är misstänkt smittad eller har symptom för coronaviruset covid-19 och den bedömningen görs av läkare.

Hur vi använder skyddsutrustning baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten samt vårdhygien på Region Halland. De baseras på kunskapsläget kring sjukdomen och virusets spridningssätt och inte på grund av brist på skyddsutrustning. I dagsläget har Region Halland tillgång till den skyddsutrustning som behövs men enligt Folkhälsomyndigheten kommer fler att bli sjuka och därför behövs mer materiel.  För att undvika en framtida brist på skyddsutrustning är det viktigt att den används enligt rekommendation.

Minska smittspridning och skydda människor

Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till kunder och brukare men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade. Medarbetare som träffat patienter med smitta kan arbeta på en annan avdelning eller i ett annat hem men självklart så finns det rutiner för hur man ska arbeta för att inte sprida smittan vidare.

Om en patient, kund eller brukare är smittad så kommer ansvarig chef att ta kontakt med alla verksamheterna som berörs och som arbetar eller vistas runt patienten. Om andra personer påverkas i arbetet med smittspårning så kommer de personerna att bli kontaktade.

Brev till hemtjänstens kunder

I veckan har kommunen skickat brev till personer som har hemtjänst, både kommunal och privat hemtjänst. I brevet har vi exempelvis berättat hur vi arbetar för att minska smittspridningen och hur vi agerar om en kund blir sjuk.
Vi har också berättat att kunderna kommer att få stöd med det viktigaste. Det betyder att om många i personalen blir sjuka och vi inte lyckas få vikarier så prioriterar vi det som är allra viktigast. Det betyder att vi i en sådan situationen tillfälligt kan behöva ställa in exempelvis städinsatser eller hjälp med tvätten.
Men om det blir aktuellt så kommer vi att meddela alla berörda personer. Om kommunen ställer in ett besök så innebär det också att fakturan justeras, efter gällande regler.

Ingen generell provtagning

I dagsläget så är det läkarens uppgift att ordinera prover för att se om en person är konstaterat smittad av coronaviruset covid-19. Provtagning sker på inrådan av läkare. Kungsbacka kommun gör inga allmänna provtagningar på sina medarbetare i dagsläget. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta är att personal stannar hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom. Kungsbacka kommun arbetar med olika lösningar för att kunna erbjuda provtagning för personal utifrån de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.