Äldre man och vårdpersonal ute på promenad

Så kommunicerar vi bekräftad smitta i verksamhet

På grund av sekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi kan berätta om vi har konstaterad smitta i vår verksamhet men inte var eller hur många.

Det är Region Halland som uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet. Som kommun kan vi uttala oss om hur vi bedriver vår verksamhet och vad vi gör för att minska smittspridning. Det betyder att vi inte går ut med antal smittade eller i vilka verksamheter de finns. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten gör vi ingen skillnad på om den smittade är en medarbetare, barn på förskola, brukare eller elev. Det vi kan informera om och gör löpande är alla de insatser vi gör för att minska smittspridningen.

Vid bekräftade fall inom vård- och omsorgsboenden

Om fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet. När en enskild patient är konstaterad smittad med covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga för att informera om det förändrade hälsotillståndet. Övriga boende på enheten och deras företrädare får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden.

Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun.