Särskilt covid-team ska ta hand om smittade

Nu inför Kungsbacka kommun ett särskilt covid-team för invånare med konstaterad eller misstänkt smitta, som vårdas i hemmet. Dessutom har nämnden för Vård & Omsorg beslutat att personer med tillfällig vistelse som inte bor i kommunen till vardags inte kommer att beviljas hemtjänst.

I veckan har nämnden för Vård & Omsorg beslutat att genomföra förändringar i verksamheterna för att försöka minska smittspridningen av covid-19.
Ett av besluten som fattats är att införa ett särskilt tvärprofessionellt team som kommer att arbeta mot alla personer som har konstaterad eller misstänkt covid-19 som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser. I teamet ingår bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och biståndshandläggare.

Flera fördelar

Införandet förväntas ge en minskad smittspridning men också flera andra fördelar, som exempelvis en samlad kompetens kring smitta och en jämlik hälso- och sjukvård utifrån smitta. Det innebär också en effektiv användning av skyddsutrustning.

- Vi tror också att det nya arbetssättet kommer ge minskad oro både hos medarbetare och kunder, patienter och brukare eftersom det nu blir ett mindre antal personer som enbart kommer arbeta med personer som har konstaterad smitta eller misstänkt smitta, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg.

Startar inom en vecka

Teamet kommer att arbeta mot kunder med kommunal hemtjänst men även erbjudas till privata utförare av hemtjänst. Förändringen gäller endast så länge en person är konstaterad smittad eller misstänkt smittad av coronaviruset covid-19. Så snart kund har tillfrisknat från sin infektion får kunden återigen välja vilken utförare som ska utföra den hemtjänst kund är beviljad.
Det nya arbetssättet kommer att starta inom en vecka.

Ingen hemtjänst vid tillfällig vistelse

Nämnden för Vård & Omsorg har även beslutat att personer med tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun, exempelvis sommargäster, inte kommer att bli beviljad hemtjänst under rådande omständigheter. Det beror på att det inte skulle vara passande att ge stöd som strider mot Folkhälsomyndighetens uppmaning till Sveriges befolkning om att undvika onödiga resor i landet för att begränsa smittspridningen.
Beslutet grundar sig också på att kommunen vill minska sårbarheten i organisationen och att säkerställa att de invånare som är permanent boende i Kungsbacka kommun får det stöd som är allra viktigast för att klara sitt dagliga liv. Uppskattningsvis berörs cirka 50 personer som brukar ha hemtjänst i sin sommarbostad.

- Vi förstår att det kan kännas både sorgligt och begränsande att inte få vistas i sin sommarstuga när man inte kan få hemtjänst. Men i detta läge kan inte Kungsbacka ta ansvar för att utföra det stöd som hemkommunen vanligtvis ansvarar för, säger Lillemor Berglund.

Beslutet gäller från och med 9 april och tills nytt beslut tas av nämnden för Vård & Omsorg.

Kontaktpersoner:

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79

Lisa Andersson (M), ordförande nämnden för Vård & Omsorg
lisa.andersson@kungsbacka.se
070-667 20 46