Skolavslutningar och studentfirande i Kungsbacka kommun

På grund av rådande omständigheter med den pågående pandemin kommer årets skolavslutningar och student att vara annorlunda. Men att det ska firas på något sätt är cheferna för Kungsbackas skolförvaltningar helt överens om.

I planerandet utgår Kungsbacka kommun ifrån Folkhälsmyndighetens rekommendationer om att inte samla mer än femtio personer på ett och samma ställe eller i nära anslutning till varandra.

- För våra grundskolor kommer det här att innebära att vi inte kommer kunna samla anhöriga på det sätt som vi traditionsenligt annars brukar göra. Men vi kommer att fira elevernas framgångar ändå kryddat med så mycket festligheter som vi bara kan. Men det kommer att ske klassvis och utan anhöriga, säger Maria Andersson, skolchef på Förskola & Grundskola.

Alternativt studentfirande

Tidigare i veckan beslutade gemensamt utbildningscheferna i Göteborgsregionen att ställa in allt traditionellt studentfirande. I Kungsbacka beslutades att man istället skulle genomföra ett alternativt firande.

- Att få fira sin student och få ett avslut efter en lång skolgång vet vi är mycket viktigt och uppskattat. Under veckan har vi haft diskussioner med både elever och personal på skolorna för att hitta så bra lösningar som möjligt. Det har känts mycket angeläget att lyssna av våra elever och gemensamt komma fram till en bra inriktning, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef på Gymnasium & Arbetsmarknad.

Avslut tillsammans med sin klass

- Vårt inriktningsbeslut innebär att vi kommer att genomföra ett utspring men utspritt på flera dagar och med lämpligt antal elever vid varje tid. Anhöriga kommer inte kunna närvara men vi ser över möjligheten att kunna livesända det. Avslutet kommer att ske klassvis men alltså inte i större grupper än i klassen.

Detaljplaneringen kommer ske på varje program och där är ambitionen att involvera eleverna själva så mycket som möjligt.

- Inom dessa ramar hoppas vi kunna erbjuda högtidliga inslag så som tal och musik samt förtäring av något slag. Det är viktigt och vi kommer göra vårt allra bästa för att det här ska bli en så minnesvärd dag som möjligt. Men det kräver att alla tar sitt ansvar och håller sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de ramar vi nu satt upp, säger Cynthia Runefjärd.

Kontkta gärna
Maria Andersson, skolchef på Förskola & Grundskola
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se

Cynthia Runefärd, förvaltningschef på Gymnasium & Arbetsmarknad
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se