Nu är det dags att tycka till om vårt framtida Kungsbacka

Nu finns vårt förslag på ny översiktsplan. Var med och tyck till om hur vi ska utveckla grönområden, områden för bostäder, vägar och annat som rör Kungsbackas mark och vatten.

I dag, 7 april, öppnar samrådet för översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka. Det innebär att den som vill kan tycka till om förslaget.

I översiktsplanen ser du vilken riktning kommunen önskar att växa, exempelvis: vilka orter vi ska fokusera på och prioritera. Om du exempelvis bor i Kungsbacka eller funderar på att flytta hit kan du bättre förstå kommunens utvecklingspotential.

Utveckla de stationsnära orterna

– Har du till exempel planer på att bo på landet i Kungsbacka och förväntar dig att det ska finnas bra kollektivtrafik och stort serviceutbud kan det vara bra att titta på översiktsplanen för att se hur planerna faktiskt ser ut, säger Malin Jarl, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret.

Förslaget till den nya översiktsplanen innebär exempelvis att utveckla de stationsnära orterna.

– När vi bygger nära befintlig bebyggelse och redan befintliga trafikförbindelser bygger vi smartare och mer hållbart, säger Malin Jarl.

Lämna gärna synpunkter

– Alla kan tycka till, oavsett om du bor här, besöker kommunen, är en verksamhet, förening eller myndighet, säger Malin Jarl.

Malin Jarl fortsätter:

– Men det är viktigt att tänka på att tycka till är inte lika med att skicka in en önskelista. De synpunkter som kommer in blir ett underlag i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att tänka på att hålla sina synpunkter på en mer övergripande nivå på samma sätt som översiktsplanen är uppbyggd. Att lyfta blicken och tänka långsiktigt.

Åsikterna sammanställs

När du skickat in dina synpunkter sammanställs de och kommer vara med som underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen och som underlag till politikernas beslut om ny översiktsplan.

– I och med att det är en översiktsplan besvarar vi inte varje enskild synpunkt utan gör en sammanställning av alla förslagen som kommer in. Utifrån åsikterna tas beslut om något i översiktsplanen ska korrigeras eller inte, säger Malin Jarl.

Efter att samrådstiden är slut sammanställer vi åsikterna, de kommer sedan att finnas tillgängliga på Kungsbacka.se.

Barn och unga är framtiden

I arbetet med den nya översiktsplanen finns även prioriterade målgrupper.

– Vi uppmuntrar särskilt att barn och unga tycker till eftersom de är vårt framtida Kungsbacka. De är vår framtida generation, säger Malin Jarl. 

Även näringslivet uppmuntras att tycka till, såväl de som arbetar med service i städerna som lantbrukarna.

– Det är många småföretagare i Kungsbacka. Därför är det extra viktigt att de ser hur förslaget för deras områden ser ut och är med och tycker till, säger Malin Jarl.

Lämna din åsikt digitalt

Du lämnar dina åsikter i den digitala översiktsplanen

– Vi vill helst att det går via den digitala översiktsplanen eftersom det underlättar i efterarbetet att ha allt samlat på ett och samma ställe, men du är självklart välkommen att höra av dig på andra sätt också, säger Malin Jarl.

Utställning och föreläsning

Vi kommer att erbjuda föreläsningar under samrådet och en utställning på Kungsmässan, för mer information se www.kungsbacka.se/oversiktsplan.

Läs mer om vår nya översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka.

Kontakta gärna