Nu sopar vi bort vintern

Nu sopar vi upp vinterns flis från cykelbanor och vägar.

- Vi är redan klara med prioriterade cykelstråk i centrum liksom cykelbanorna utanför Kungsbacka stad, säger Jens Loreskog, enhetschef på Teknik Drift Gata.

Flisupptagningen fortsätter under hela april.

- Nu börjar vi med bilvägar och bostadsområden, och kommer att ta upp flis på skolorna under påsklovet.

Därför uppmanar vi alla fastighetsägare att sopa fliset från trottoarerna och ut i gatan så att vi får med det när vi kommer med sopmaskinen.

Sand eller flis?

Det kallas ofta i folkmun för att sanda, men numera är det flis - det vill säga kantig småsten - som vi använder för halkbekämpning. En svår vinter med mycket halka kan vi sprida uppåt 3 000 ton flis sammanlagt. I regel sopar vi upp det i april. Då börjar vi med de mest använda cykelstråken för att minska riskerna för punktering på cykeldäcken.

Återanvänds som fyllning

Fliset som tas upp går inte att återanvända för halkbekämpning. Det trubbas av och förlorar sina vassa kanter när det har legat ute, men vi kan istället återanvända det som exempelvis fyllning när vi bygger nya gång- och cykelvägar.