Dags för strandskyddskontroll i Frillesås- Rågelund

Vi befinner oss i tider där mycket är sig olikt, men trots det så pågår mycket av den ordinarie verksamheten. Vi fortsätta nu att kontrollera att strandskyddet följs i Kungsbacka, det är syftet när inspektörer från Miljö & Hälsoskydd planerar strandskyddskontroll i den strandnära miljön vid Frillesås- Rågelund den 6-8 maj.

Allmänhetens tillgång till strandområden måste tryggas och livsvillkoren för växt- och djurliv i land och i vatten måste bevaras. Den 6-8 maj planeras kontroller. 

– Vi kommer att besöka Frillesås-Rågelund för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer. Vi letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som kan ha byggts utan tillåtelse men även andra åtgärder som kan påverka växt- och djurlivet eller förhindra allmänheten från att kunna vistas vid vattnet och strandnära områden, säger Linda Pärlö och Göran Tobiasson miljö- och hälsoskyddsinspektörer, Bygg- och miljöförvaltningen.

I första hand sker kontrollen kring strandzonen på land men inspektörerna kommer även att notera bebyggelse och anordningar ute i vattnet.

Återkommande kontroll i hela länet

Kommunen deltog förra året i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län kontrollerade strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet.

Strandskyddskampanjen förra året i september fick relativt mycket uppmärksamhet i lokalmedia och mestadels positiv respons. Tack var det har kommunen kunnat sprida kännedom om strandskyddslagstiftning och tillsyn till berörda fastighetsägare, intresserad allmänhet och politiker. Inspektörer på Miljö- och hälsoskydd har också gjort tillsynsbesök som annars inte skulle gjorts.

Fakta om strandskyddet

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar.

Det händer att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0300-83 43 77 eller
goran.tobiasson@kungsbacka.se

Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0300-83 39 92 eller
linda.parlo@kungsbacka.se

Läs mer om strandskydd

Strandskyddsdeligationen  – nationell arena för samverkan.