Digital version av Mitt sommarföretag

Du som är mellan 14–21 år har nu möjligheten att lära dig mer om företagande i sommar. På grund av pandemin kommer vi i år ha ett upplägg på distans med fokus på affärsidéer och lösningar på de utmaningar som uppstår på grund av covid-19.

Mitt sommarföretag pågår mellan 15 juni till 22 juni. Syftet är att du ska få mer kunskaper kring företagande och lära dig mer om dina drivkrafter och hur du kan hitta lösningar på samhällets behov.

Upplägget kommer att både bestå av möten online och av eget arbete. När utbildningen är genomförd och alla uppgifter är inlämnade kommer varje person tilldelas ett stipendie på 1000 kr som ett framtida startkapital.

För att kunna ansöka dig måste du vara folkbokförd i Kungsbacka kommun. Är du under 18 år behövs ett medgivande från vårdnadshavare. Sista ansökningsdag är 27 maj!

Läs mer och ansök här