Fredrik Hansson (C) träder in som kommunstyrelsens ordförande

Hans Forsberg har avgått som kommunstyrelsens ordförande. Fredrik Hansson (C), 1:e vice ordförande träder från och med 24 maj in som kommunstyrelsens ordförande fram till dess att Moderaterna utsett en efterträdare.

– Det som hänt är oförlåtligt och oförsvarbart, säger Fredrik Hansson (C).

Nu startar Moderaternas process för att utse en efterträdare. Kungsbacka kommun kommer i övrigt inte att kommentera händelsen utan hänvisar till Moderaternas förbundsordförande i Halland, Mikaela Waltersson.

Kontakta gärna

Mikaela Waltersson, förbundsordförande Hallandsmoderaterna
0703-25 42 15

Lisa Andersson, gruppledare moderaternas fullmäktigegrupp i Kungsbacka
0706-67 20 46