Ingen marknad i Kungsbacka 4 juni

Kungsbacka månadsmarknad torsdag 4 juni är inställd.

Orsaken är regeringens förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Även månadsmarknaderna i april och maj ställdes in.Vi har ännu inte fattat beslut om marknaden i juli.

Läs mer om förbudet mot allmäna sammankomster på krisinformation.se