Kungsbacka backar något i årets enkät över företagsklimatet

Idag släpptes Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. För Kungsbacka liksom övriga Halland och även landet som helhet var det ett litet steg bakåt jämfört med 2019 års svar på det sammanfattande omdömet.

Många kommuner backar på det sammanfattande omdömet och det gör också Kungsbacka med 0,1. Detta gör att vi hamnar på 3,3 istället för 3,4. Övriga enkätfrågor så är det också marginella tapp. Glädjande är att ”Tillgång på relevant kompetens” ökar ganska kraftigt mot 2019 och på infrastrukturfrågorna.

Flest svar på enkäten kommer från företag med 6-25 anställda och de flesta som svarar verkar inom Bygg och Handel. Den vanligaste kontaktytan är med tjänstemän i tillstånd och tillsynsfrågor.

Prioriterade åtgärder

När företagen får lista vilka prioriterade åtgärder som man vill se från kommunen så är det snabbare handläggning, fler bostäder, minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog mellan kommun och företag och en bättre förståelse för företagande som kommer högst upp.

- Vi ser precis som i insiktsmätningen att vi behöver arbeta mer systematiskt med service i myndighetsövning. Därför är det arbetet vi nu startat upp med Lätt & Rätt i Kungsbacka helt avgörande för att öka förståelsen för olika taxor och avgifter, arbeta effektivare och ge våra företag bästa möjliga bemötande och servicen i deras kontakt med oss, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Läs mer här om Svenskt näringslivs enkätundersökning