Kungsbacka kommun avvecklar HVB-hemmet för ensamkommande barn

Antalet personer som har behov av att bo i ett så kallat HVB-boende har minskat kraftigt den senaste tiden. Därför har nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutat att inte längre driva den här typen av boende i kommunal regi. Om behov skulle uppstå över tid kan dessa lösas med hjälp av externa aktörer.

Om behov skulle uppstå över tid kan dessa lösas med hjälp av externa aktörer. Anledningen till att behovet minskat kraftigt den senaste tiden beror på flera faktorer. De som bor på ett HVB-boende för ensamkommande barn idag blir äldre och flyttar ut. Fler får svenskt medborgarskap och får då inte enligt bestämmelserna bo kvar på ett HVB-boende för ensamkommande.

I något fall handlar det om återförening med familj som gör att hen då inte längre är ensamkommande. Det blir även färre anvisningar totalt sett från Migrationsverket, så inflödet är inte att längre lika stort.

Det viktigaste är att varje ung ensamkommande får sitt behov tillgodosett och det tar vi fortsatt ansvar för genom att köpa HVB-plats vid behov. För de äldre ungdomarna som kan klara sig mer själva kommer Kungsbacka kommun ha kvar Bukärrs stödboende i egen regi, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad.