Vårgrönska vid Kungsbacka station och gångtunnel, med vy från Badhusparken

Kamerabevakning för ökad trygghet och minskad brottslighet

Kungsbacka kommun kamerabevakar, med tillstånd från Datainspektionen, vissa offentliga platser och byggnader. Nu börjar kommunen sätta upp kameror runt Kungsbacka stationsområde och i gångtunneln som en brottsförebyggande åtgärd och för att skapa trygghet och säkerhet.

Vid medborgardialoger har det framkommit att man upplever en otrygghet i området runt resecentrum, och vid Hede stations parkering har det skett många bilinbrott.

Datainspektionen bedömer att kommunens intresse av att bedriva kamerabevakning väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli bevakade. I bedömningen har Datainspektionen tagit särskild hänsyn till att platserna är brottsutsatta under hela dygnet, att bevakningen är till för att skydda de som rör sig i området och att bevakningen är begränsad till platser där personer i regel endast uppehåller sig under kortare tid.

Kungsbacka stationshus och gångtunnel, samt Hede parkering och vänthall

Under första veckan i maj börjar montering av fasta kameror med rörlig optik runt Kungsbacka stationshus samt i gångtunneln. Västtrafik har sedan tidigare tillstånd att bevaka perrongerna. Lite senare i år kommer kommunen även att montera kameror invändigt på Hede station, vilka kommer att vara påslagna under de tider som stationshuset är stängt för allmänheten. Kameror kommer också att monteras vid parkeringsytorna och vara igång dygnet runt, då många bilinbrott har skett där under de senaste åren. 

- Genom att sätta upp kameror på dessa platser så hoppas vi nu se en minskning av brott som till exempel skadegörelse och inbrott i bilar, samt att dessa platser ska upplevas som tryggare. Den här insatsen har varit efterfrågad från såväl invånare som politiker, och vi är glada att tillstånd nu är klart och att vi kan skapa dessa trygghetsåtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Lagring och tillgång till material

Inspelat material lagras normalt i två veckor. Om det ska lagras längre måste det finnas ett tydligt syfte, exempelvis om ett brott har skett. Endast ett fåtal personer har tillgång till inspelat material och endast vid misstanke om brott, eller då brott har begåtts, får granskning ske. 

Läs mer om kamerabevakning 

För mer information, kontakta gärna

Johan Arvidsson, enhetschef, förvaltningen för Service
0300-83 79 50
johan.arvidsson@kungsbacka.se

Lotta Blomqvist, säkerhets- och beredskapschef
0300-83 78 77
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se