Bilden visa programmet till roboten.

Lära för livet i en oförutsägbar tid

Nu efterlyser vi förslag på mottagare av 2020-års Lära för livet-pris. Lämna ditt förslag på den eller de som du anser ha gjort en betydande insats för att utveckla lärandet för barn och elever i Kungsbacka kommun senast den 31 augusti.

Barn, elever och de som arbetar i våra förskolor och skolor har under våren 2020 upplevt en helt ny situation och lärmiljö. Corona-pandemin och dess konsekvenser har påverkat verksamheten på många sätt.

Undervisning med lärare tillgänglig via nätet har blivit verklighet för Kungsbackas äldre eleverna. I för- och grundskolor har ett omfattande förberedelsearbete för skola på distans genomförts samtidigt som verksamhet fortgått med anpassningar efter myndigheternas rekommendationer. Alla elever behöver den undervisning de har rätt till och skolan är en viktig punkt i en oförutsägbar tid.

Nominera din kandidat till Lära för livet priset 2020

Kanske vet du någon eller några som utifrån den senaste tidens utmaningar bidragit till att utveckla lärandet och där arbetet kan inspirera andra?

Nu vill vi ha förslag på den eller de som du anser har gjort en betydande insats för att utveckla lärandet för barn och elever i Kungsbacka kommun. Förslagen kan handla både om insatser kopplat till vårens utmaningar eller annat som du sett eller upplevt vare sig du är elev, vårdnadshavare eller medarbetare.

Motivera ditt förslag och lämna in senast 31 augusti

Förutom namn på den eller de som du tycker ska få Lära för livet-priset i år vill vi att du:
1. Motiverar varför den eller de ska få priset, en beskriv på vilket sätt arbetet har gynnat lärandet.
2. Anger vem som står bakom lämnar förslaget.
3. Skickar in ditt förslag till forskola.grundskola@kungsbacka.se eller gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

senast den 31 augusti.


Pris för att utveckla lärandet och lyfta medarbetare

Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning.

Genom Lära för livet-priset vill vi stimulera till utveckling av lärandet och lyfta fram den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta.

Alla kan lämna förslag

Föräldrar, elever, personal och kommuninvånare kan ge förslag till pristagare. Man kan nominera enskilda medarbetare inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, men även arbetslag inom skolorna kan vara ett förslag.

Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde. Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämnderna Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige under hösten. Prissumman är totalt 20 000 kronor som fördelas mellan de olika förvaltningarna.

Här kan du läsa mer om se vilka som fick utmärkelsen förra året

Engagerade medarbetare prisades på kommunfullmäktige

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, Förskola & Grundskola
kerstin.fredberg@kungsbacka.se

Clara Engstrand, Gymnasium & Arbetsmarknad
clara.engstrand@kungsbacka.se