Vi arbetar just nu med att sprida information om de nya reglerna för servering av mat till restauranger, barer och caféer. Inspektörerna kommer snart att testa ett nytt grepp med dialog via chatt till företagare inom restaurangbranschen.

Miljö & Hälsoskydd följer upp restaurangernas arbete och ger råd

Miljö- och hälsoskydd har besökt restauranger och caféer och fortsätter nu informera samt erbjuda möjlighet till dialog. Vi vill påminna alla om att fortsätta hålla avstånd för att förhindra smittspridning av coronavirus.

När inspektörerna gjort återbesök tidigare helger var det en hanterbar situation för krögarna, eftersom det var relativt få besökare på ställena under kvällstid i samband med 1 maj. Uppföljningen gjordes på de ställen som tidigare haft tillsynsbesök.

Besök har också gjorts på lunchrestauranger och caféer i Kungsbacka för att se hur reglerna att hålla avstånd efterlevs. Miljö & Hälsoskydd har inte behövt rapporterat några anmärkningar till Smittskyddsläkare. Gästerna måste fortsätta följa riktlinjerna för att underlätta för krögarna.

– Vi har arbetat förebyggande med krögare i innerstaden och det är bra att de ser att vi gör uppföljning på plats för att minska smittspridning. Nu fortsätter vi med riktad information till fler företagare i kommunen inom restauranger, caféer och pubar. Bland annat hur de kan tänka kring sällskap och om reglerna för servering av mat. Men besökarna har också ett ansvar att minska smittspridning, säger enhetschef Heléne Harryson, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommunen.

Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten innebär bland annat att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Miljö & hälsoskydd är viktig som tillsynsmyndighet i dessa tider med smittspridning av coronavirus. Inspektörerna observerar, informerar, för dialog och gör tillsyn och kontroller.

Riktad information till flera företagare

Inom kort planeras utskick till närmare 60 restauranger, caféer och pubar där syftet blanda annat är att informera om reglerna för servering av mat. En webbsida har skapats för att underlätta och visa var de kan hitta information från kommunen och andra myndigheter. Där finns också råd och trycksaker att ladda ner.

– Vi kommer också erbjuda företagare möjlighet till dialog via chatt. Detta blir en möjlighet att se vilka frågor och funderingar de har som vi behöver bemöta för att fortsätta ge bra stöd, säger enhetschef Heléne Harryson, Bygg- och miljöförvaltningen.

I Kungsbacka är det Bygg- och miljöförvaltningen, avdelningen Miljö- och hälsoskydd som utövar tillsyn inom områden som berör hälsa, livsmedel och miljö. Tillsyn innebär att bevaka att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt. En annan viktig uppgift är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer.

Vill du veta mer om arbetet med tillsyn och kontroll med fokus på covid- 19, kan du ta kontakt med enhetschef Heléne Harryson.

Kontakta gärna:

Enhetschef Heléne Harryson, Miljö- och hälsoskydd, Kungsbacka kommun.
helene.harryson@kungsbacka.se 0300- 83 49 54.

Läs mer om Miljö-och hälsoskydds arbete här