Illustration som visar två personer som träffas på varsin sida av plexiglas

Säkra mötesplatser på vård- och omsorgsboenden

Besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena är påfrestande för många som inte får träffa sina nära och kära. Nu testar Kungsbacka kommun att skapa säkra mötesplatser med hjälp av plexiglas så att anhöriga och boende kan ses på ett tryggt och säkert sätt utomhus.

Den 11 mars införde Kungsbacka kommun ett besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboendena och den 30 mars tog regeringen samma nationella beslut. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för smittspridning eftersom de som bor på boendena tillhör riskgruppen för covid-19. Nu har det varit besöksförbud i drygt åtta veckor och många längtar efter att träffa och se sina nära och kära. Därför väljer Kungsbacka kommun att skapa säkra mötesplatser utomhus, precis som många andra kommuner redan gjort.

- Tanken är att det ska vara en trevlig stund mellan anhöriga och den boende. Vi vet att många har längtat efter att få se varandra i verkligenheten, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun.

Testas i mindre skala

Mötesplatserna kommer att bestå av bord och stolar och en plexiglasruta kommer att skilja den boende och besökaren åt. Det kommer finnas en mötesvärd på plats och alla kontaktytor samt plexiglas kommer att spritas mellan mötena.

De säkra mötesplatserna kommer att testas på ett mindre antal vård- och omsorgsboenden till att börja med. Vilka vård- och omsorgsboenden som kommer att delta är ännu inte bestämt. De säkra mötesplatserna införs i mindre skala så att användningen kan utvärderas innan förvaltningen för Vård & Omsorg tar beslut om utökning.  

- Det säkra mötesplatserna kommer inte att användas till alla möten eftersom det inte passar alla. Situationen med en skärm mellan den boenden och anhörig kan exempelvis skapa en oro hos den äldre för att man inte förstår varför man ska mötas på det sättet. För de personerna håller man kontakten med anhöriga på andra sätt, som exempelvis videosamtal eller telefonsamtal, säger Helene Ljungqvist.

Friska vid mötet

Både anhöriga och boende ska vara friska vid mötet och får inte ha några förkylningssymptom. Anhöriga kommer att få information om hur de säkra mötesplatserna kan användas inom kort. Det är förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun som bygger plexiglasskärmarna. Även kommunens syn- och hörselinstruktör har varit delaktig i projektet för att skapa de bästa förutsättningarna för de som har nedsatt syn och hörsel.   
Förhoppningen är att de ska vara på plats på de aktuella boendena under nästa vecka.

Kontakta gärna
Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden på förvaltningen för Vård & Omsorg.
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92