Snabbutbildning för nya timvikarier inom vård och omsorg

Vårdlärare från Aranäsgymnasiets Vård-och omsorgsprogram har initierat, riggat och genomfört en grundutbildning för timvikarier som ska in och arbeta inom vård och omsorg. I dagsläget är tre omgångar genomförda vilket gör att 34 deltagare är klara och redo för att arbeta.

- I samband med händelseutvecklingen av covid-19 har vi fört diskussioner kring vad vi konkret skulle kunna hjälpa till med för att stärka vård och omsorgen i kommunen. Med anledning av att personalstyrkan inom kommunens verksamheter sannolikt skulle behöva förstärkas var det självklart för oss att erbjuda oss att bidra med vår kompetens inom området, berättar Ulrika Borgvall, vård- och omsorgslärare på gymnasiet.

Grundläggande och viktiga kunskaper

Utbildningen är en grundläggande utbildning i vård och omsorg på två dagar och vänder sig till personer utan eller med lite erfarenhet och som ska arbeta inom hemtjänsten eller på ett vård- och omsorgsboende. Kommunen har annonserat efter timvikarier men också vänt sig till den egna personalen och ställt frågan om man för en tid kan tänka sig att arbeta inom ett annat område än vad man vanligtvis gör.

Trettiofyra personer har nu redan genomfört utbildningen och är därmed redo att gå bredvid ordinarie personal i någon av verksamheterna inom kommunen. Utbildningen har bland annat berört smitta och smittspridning, basala hygienrutiner, personlig hygien, kost, munvård, förflyttningar, bemötande, kommunikation, sekretess och palliativ vård.

Vi möter utmaningen tillsammans

Utbildningen är ett resultat av ett samarbete mellan förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad. Men det är också ett kvitto på att många människor i civilsamhället vill bidra och lösa krisens utmaningar tillsammans.

En av deltagarna på utbildningen är Kimo Reinoso. Han såg en annons om att det söktes timvikarier inom vård och omsorgen i Kungsbacka kommun. Något som gjorde honom nyfiken och intresserad.

- Jag har ingen erfarenhet av det här yrket, men jag har jobbat som frisör, jag har fem barn och jag har tagit hand om mina morföräldrar i Ecuador när de var gamla. För mig handlar det också om att vara en god medmänniska och ställa upp för andra och då särskilt de som behöver det mest, säger han.

Början på något nytt

- I vår roll som vårdlärare har vi samtliga erfarenhet av att undervisa både ungdomar och vuxna. Vi för ständigt diskussioner kring hur vi skulle kunna bidra till att öka kompetensen hos personalen som börjar och arbetar inom kommunens verksamheter. Nu är vi mitt i en kris men vård - och omsorgssektorn kommer att behöva mycket arbetskraft även framöver då stora pensionsavgångar väntas, säger Ulrika Borgvall, vård- och omsorgslärare.

- Det här var en bra grundutbildning för mig där det blandades både teori och praktik, vilket är bra inte minst för oss som inte har så mycket erfarenhet inom det här området. Det är viktigt att vi är försiktiga och följer de regler och rutiner som vi har lärt oss. Jag är ingen läkare eller sjuksköterska och kan inte vara vid fronten. Det jag kan göra är att vara där jag behövs, som här i Kungsbacka kommun som timvikarie, det är min frontline, säger Kimo Reinoso.