Anne, Helena och Maria som i vanliga fall arbetar som skolsköterskor. Text i bilden "Nu hjälper vi till där vi behövs som mest".

Tillsammans möter vi utmaningen - samarbete i skarpt läge

Corona-pandemin har inneburit att medarbetare i kommunens olika verksamheter tagit det här med samarbete till nya nivåer för att bidra där behovet är som störst. Möt Anne, Catarina, Helena och Maria som i vanliga fall arbetar som skolsköterskor i kommunens grundskolor. Nu stöttar de tillfälligt Vård & Omsorg.

Nu i vår har några skolsköterskor tillfälligt bytt sin ordinarie arbetsvardag. Efter en kort introduktion bidrar de med sin kompetens i kommunens hemsjukvård och deltar i kommunens arbete med att säkerställa verksamhet där invånare är helt beroende av samhällets stöd. 

Hur kommer det sig att ni anmälde intresse att tillfälligt byta område?

– Vi skolsköterskor fick en vädjan och fråga om det var några som ville hjälpa till i den verksamheten i kommunen som kanske är den mest sårbara i coronatider, berättar Catarina Reimertz och fortsätter
– Jag nappade eftersom det kändes viktigt att kliva på ett sånt här uppdrag innan en eventuell värre situation uppstod och jag ville få goda möjligheter till introduktion, 

– Det kändes både spännande och lite som en plikt att bidra i en svår tid, fyller Maria Idewald i.

Utför ordinarie hemsjukvårdsarbete

Skolsköterskornas uppdrag innebär att bistå ordinarie patientansvariga sjuksköterskor och täcka upp vid frånvaro i kommunens olika geografiska områden där behovet finns. Uppgifterna handlar till exempel om såromläggning, provtagning, bedömningar, medicindelning och smärtlindra i livets slutskede.

– Vi har fått introduktion och ett jättefint mottagande och bemötande och det finns alltid någon vi kan fråga när det behövs, säger Anne Melin.

Samarbete ger elever tillgång till skolsköterska

Skolsköterskorna poängterar att insatsen inte hade fungerat om det inte fanns ett gott samarbete mellan alla skolsköterskor i kommunen. I förberedelsen för den tillfälliga övergången var det jätteviktigt att säkerställa att det fanns en organisation på plats som kan hantera de mest prioriterade arbetsuppgifterna för eleverna.

Det handlar bland annat om kollegor som nu arbetar på flera skolor och prioritering av arbetet. Uppgifter som nu prioriteras för eleverna är till exempel vaccinationer, särskild uppföljning av elever där det behövs samt vissa hälsosamtal och skolläkarmottagning.

Det som får stå tillbaka på de skolor som har ersättare är hälsolektioner, handledning av personal och öppen mottagning för elever.

– Många elever påverkas och känner oro över det som sker i samhället nu. Det känns bra att de har många trygga vuxna i skolan som kan lindra oro och möta deras frågor, säger Helena Hammeltz. 

Nyttig och lärorik tid 

Rekommenderar ni andra att hoppa på om tillfälle ges?

– Det är lite hissnande att vara utanför sin ”comfort zone”, men också väldigt nyttigt och lärorikt, säger Catarina. Vi känner att vi är viktiga, det är en tuff tid för personal och våra äldre ute i sina hem och på särskilda boende.

Samtliga pekar på att det har fungerat att lämna sin skola för en kortare period när alla hjälps åt.

– Men i höst behöver vi vara tillbaka hos våra elever igen och då kan det vara andra som kliver fram, avslutar hela gänget samstämmigt. 

På bilden överst på sidan ser du från höger Helena Hammeltz, Maria Idewald och Anne Melin. Catarina Reimertz kunde inte var med vid fototillfället.