Bevattningsförbud i Kungsbacka kommun

Från och med 18 juni kl. 12.00 råder bevattningsförbud i Kungsbacka. Beslutet tas för att kunna bibehålla trycket i vattenledningarna. Detta för att säkra invånarnas tillgång till dricksvatten och räddningstjänstens möjlighet att släcka en större brand.

rån och med 18 juni råder bevattningsförbud i Kungsbacka. Det innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Därför inför vi bevattningsförbud

En period med varmt och torrt väder i kombination med mycket hög vattenförbrukning gör att vattenverket i Fjärås bräcka ligger nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera vatten. Kommunen gick tidigare i veckan ut med en uppmaning till invånarna att spara på vattnet.  

- Tyvärr har vi inte sett någon avgörande nedgång i förbrukningen de senaste dagarna, och eftersom väderprognosen innehåller mestadels varmt väder utan mycket nederbörd så har vi beslutat om bevattningsförbud från och med idag 18 juni. Vi måste få ner den här förbrukningen och vi måste hjälpas åt att göra detta. Det lilla regnet som kommer hjälper inte till, säger Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik.

Vattendiagram som visar förbrukningen av dricksvatten i Kungsbacka. Dagens avstämning visar en höjning från 15 000 till 16 000 kubikmeter

Den lila linjen visar aktuell förbrukning av dricksvatten i Kungsbacka. Efter en mycket hög förbrukning ser vi nu effekt av bevattningsförbudet. Invånarna har varit duktiga och det ger resultat. Nu håller vi i ett tag till och fortsätter vara rädda om vårt dricksvatten. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vatten är ett viktigt livsmedel

Det kommunala dricksvattnet är ett livsmedel och en av samhällets allra viktigaste resurser. Situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Vi uppmanar alla att avstå från användning av kommunalt dricksvatten till sådant som inte är nödvändigt för mat, hälsa och hygien.

- Det råder ingen omedelbar risk för att dricksvattnet ska ta slut. Men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar för att hålla trycket uppe i ledningsnätet. Därför inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd. Vattentillgången i sjön Lygnern är fortfarande god, men grundvattennivån under bräckan riskerar att sjunka om förbrukningen fortsätter att vara hög, säger Åsa Vester, enhetschef Dricksvatten på Teknik.

Bevattningsförbudet gäller även abonnenter som får kommunalt dricksvatten via någon av kommunens vattenföreningar.

I de fall kommunen vattnar rondeller och planteringar gör vi det med vatten från Kungsbackaån.

Om en abonnent bryter mot bevattningsförbudet finns möjlighet för kommunen att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Detta föregås alltid av en dialog med abonnenten.

Dispenser

Dispens från bevattningsförbudet ges endast i undantagsfall. Förvaltningschefen på Teknik ansvarar för frågor om dispens och vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Dispensfrågor skickas till teknik@kungsbacka.se.

Dricksvatten för dig med egen brunn

Hushåll med egen brunn som får problem med vattenförsörjning kan vid behov hämta vatten vid kommunens tryckstegringsstationer. Här hittar du information om var de finns.

Frågor och svar om bevattningsförbud

Tips om hur du kan spara vatten i vardagen

Om vårt vatten

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Detta försörjer cirka 65 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern.

Kungsbackas goda dricksvatten

Mer information

Förvaltningschef Karl Lundgren
0300-83 46 14
karl.lundgren@kungsbacka.se

Enhetschef Dricksvatten Åsa Vester
0300-83 88 98
asa.vester@kungsbacka.se