Brygga i Stora Iglatjärn

Dags för badvattenprovtagning

Varje sommar under badsäsongen, juni-augusti, tas prover på badvattnet. Detta görs av inspektörerna på Miljö & hälsa på 16 badplatser i kommunen. Syftet är att kontrollera bakteriehalten i badvatten och att informera om badvattnets kvalitet.

– Provtagningen börjar nu på måndag den 8 juni och pågår sedan var tredje vecka på totalt 16 badplatser, under en 12-veckorsperiod. När vi gjort testerna skickas de på analys. Det kan även bli omprov om något badvattenprov inte är godkänt, berättar Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Bygg- och miljöförvaltningen.

Dessa badplatser provtas:

 • Gårda brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Röda holme
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvik
 • Örsviken

Badvattenproverna graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

Skyltar för status

På varje badplats ska det finnas en skylt som anger badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter kommunen upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad.

Tänk på att provresultaten av vattenkvaliteten bara görs var tredje vecka och att uppgifterna därför inte är helt dagsfärska.

Provresultaten publiceras på "Badplatsen” där du kan följa upp badvattnets kvalitet och vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället. Där kan du också du läsa vad som menas med tjänligt med anmärkning, badvattenkvalité och EU-bad.

Kontakta gärna:

Kundcentret Kungsbacka Direkt, 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se, de kan hjälpa dig att komma i kontakt på inspektörer på avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.