Det låter om en stad som växer

Kungsbacka stad växer vilket är ett bra tecken på att vi trivs här. Vi skapar fler kvarter med bostäder, restauranger och butiker, ny park och skola och andra byggnader för olika ändamål. Men det låter när vi växer och visst kan man bli störd av det.

Vi är inne i en spännande tid då staden utvecklas och är på väg mot en sammanhållen, trivsam och livfull stad med utbud och platser för alla. Men att staden växer innebär också att det låter och bullrar. Vad kan man göra när man blir störd för mycket och för länge?

Kontakta den som bygger

Det är den som är ansvarig för byggnationen som också är ansvarig för bullret som blir vid byggarbetsplatsen. Därför är det viktigt i första hand att höra av sig till den som bygger.

– Det är sällan vi som kommun som bygger utan det är ofta byggföretag som är ansvariga. I första hand ska man kontakta den som bygger och om det inte hjälper kan man vända sig till oss för att göra en anmälan, säger Katarina Öryd, förvaltningschef för Bygg och Miljöförvaltningen.

När man har haft kontakt med de som bygger och det ändå inte blir någon skillnad kan man kontakta kommunen för råd eller för att göra en anmälan om störande buller.

Det här kan du göra om du störs av buller:

  1. Hör av dig till den som bygger
    Oftast är det andra än Kungsbacka kommun som är den som bygger. Kontakta kommunen om du inte kan ta reda på vem som bygger.
  2. Ring och rådgör med kommunen
    Om den verksamheten som bygger inte ger dig det svar du önskar få eller inte gör någon förändring kan du höra av dig till kommunen för råd om hur du bör gå vidare.
  3. Gör en anmälan
    Du kan göra en anmälan hos kommunen om det inte blir någon skillnad efter kontakten med den som bygger.

Även om du upplever att du störs behöver inte det innebära en så kallad olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Om du inte blir nöjd med beskedet från byggherren kan du vända dig till kommunens bygg och miljöförvaltning via vårt kundcenter Kungsbacka direkt när det gäller störande verksamheter.  

Staden stärks för vår skull

Just nu utvecklas Kungsbacka stad på många håll. Det är något positivt för alla som bor, verkar och vistas här. Vårt läge gör att vi växer och nu handlar det om att ta vara på det på bästa sätt. Vi arbetar för en sammanhållen, livfull och trivsam stad.

– Vi har en stor fördel i att många vill bo och vistas i Kungsbacka. Vi arbetar för en hållbar stad där man trivs. Men för att komma dit behöver vi bygga och utveckla staden och det kan vi inte göra utan att det låter. Vi förstår att de som bor i staden störs av buller men vi hoppas att de samtidigt ser vad byggnationerna kommer bidra med i längden, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Kontakta gärna

Kontakta gärna