Ett hjärtsäkrat Kungsbacka

I Kungsbacka kommun finns numera sju hjärtstartare som är placerade utomhus och därmed tillgängliga dygnet runt. Tre av dem finns i centralorten och de andra är placerade i Onsala, Vallda, Åsa och Frillesås.

− Det är viktigt att såväl kommuninvånare som besökande turister vet var det finns snabb hjälp att få, 24 timmar om dygnet, om någon drabbas av hjärtproblem, säger Fredrik Hansson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i nämnden för Service.

− Målet är att ha minst en utomhus per ort som är tillgänglig dygnet runt, och att de ska placeras synligt, centralt och öppet, fortsätter Fredrik Hansson.

Idag har kommunen totalt 80 hjärtstartare på sina anläggningar. De som är placerade inomhus är i första hand till för de kommunala verksamheterna, men vem som helst kan använda dem.

– Vem som helst får och kan använda en hjärtstartare även utan utbildning, säger Christian Vahlgren, brandskyddssamordnare på Säkerhetsenheten på Service Fastighet, som är ansvariga för arbetet med hjärtstartarna.

− Hjärtstartarna är väldigt enkla att använda och har tydliga instruktioner. Det går inte att göra fel men med utbildning ökar givetvis tryggheten, säger Christian Vahlgren.

Säkerhetsenheten håller regelbundet utbildningar i hjärt- och lungräddning som erbjuds alla anställda i kommunen.

Test av utomhusplacering

– Under 2019 testade vi med att placera en hjärtstartare utomhus vid stadshuset. Testet handlade i första hand om stöldbenägenhet och skadegörelse. Just denna hjärtstartare har fått vara ifred, är hel och har inte stulits under året. Stöldbenägenheten minskar alltså i takt med att fler förstår att användningsområdet är begränsat till situationer av hjärtstopp. Resultatet och utvärderingen av testet gjorde att vi fortsatte vårt arbete med att placera fler utomhus.

De sju hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt sitter utomhus i skåp med värme och ventilering, och underhålls regelbundet.

Här finns hjärtstartarna:

 • Onsala – Galaxen
 • Vallda – Toråsskolan 
 • Åsa – Åsa camping
 • Frillesås – Brandstationen
 • Kungsbacka – Hålabäcksskolan 
 • Kungsbacka – Stadshuset
 • Kungsbacka – Ishallen

Hjärtstartare på centrala platser

Dessutom finns en hjärtstartare på Hede station och en på Åsa station. De sitter inomhus i stationsbyggnaderna och är tillgängliga under öppettiderna. Hjärtstartarna på Toråsskolan i Vallda och den på Hålabäcksskolan i centrala Kungsbacka, satt tidigare inomhus, men har numera flyttats ut för att öka tillgängligheten och för att nå så många som möjligt.

Underhåll av hjärtstartare

Service Fastighet, Säkerhetsenheten servar och sköter om kommunens hjärtstartare. Hjärtstartare kräver lite underhåll med något års mellanrum, men kontrolleras ändå var tredje månad. 

– Underhållet består av byte av elektroder och batterier enligt tillverkarens rekommendationer. Hur ofta byten ska ske beror på modell och de servas alltid efter användning, säger Christian Vahlgren. 

Hitta hjärtstartare

Hjärtstartarregistret hjälper dig med information om var du hittar närmaste hjärtstartare. 

Sveriges Hjärtstartarregister visar var du kan hitta din närmaste hjärtstartare. Alla innehavare av hjärtstartare uppmanas att registrera sin hjärtstartare i hjärtstartarregistret.se. Det är gratis och bidrar till att rädda liv.

Här finns med information om hjärtstartare i Kungsbacka.

Om något inträffar

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans. Du måste också försöka att få hjälp av människor omkring dig.

 • Kalla på hjälp
 • Ring 112
 • Påbörja hjärt- och lungräddning (HLR) direkt efter, eller i samband med samtal till 112
 • Be någon hämta närmaste hjärtstartare 

Kontakta gärna

Christian Vahlgren, 
Brandskyddssamordnare

Tel: 0300-83 89 23
christian.vahlgren@kungsbacka.se