Förlikning mellan Kungsbacka kommun och konsult

En av Kungsbacka kommuns leverantörer har ställt krav på ersättning för att inte ha fått tillräckligt med uppdrag, enligt ramavtal Tekniska konsulter, Projektledning bygg. Kungsbacka kommun och leverantören har gjort olika bedömningar och efter en tids dialog har nu parterna hittat en överenskommelse. Nämnden för Service har idag beslutat att ersätta konsulten med 950 000 kronor.

Bakgrund

Det aktuella avtalet sträckte sig från den 15 juli 2015 och fram till den 14 juli 2019. Kungsbacka provade här en ny avtalsmodell som inte byggde på rangordning, utan istället skrev man att det fanns en intention att samtliga avtalade skulle få en tilldelning på minst 15 % inom varje område. Genom detta ville man attrahera anbudsgivare, samt nå en större flexibilitet att kunna anlita den leverantör vars erfarenhet och kompetens bäst svarade upp mot de olika projektens karaktär.

Lokalförsörjning, som genomför många av Kungsbackas byggprojekt, är en verksamhet som har avropat från avtalet.
 
- Kommunen har haft projekt där vi har bedömt att andra leverantörer har passat bättre utifrån de specifika projektens karaktär, varför de har anlitats i större omfattning, säger Maria Rosenberg, verksamhetschef för Lokalförsörjning i Kungsbacka kommun.

Kommunens arbete framåt

Kommunen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att inte hamna i en liknande situation framåt.

- Kungsbacka kommun använder inte längre motsvarande modell i sina upphandlingar, då den visat sig vara svår att tillämpa. Vi väljer istället att fortsätta med avtal som bygger på rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Vi fortsätter också vårt interna arbete med kommunens avtalsuppföljning för att kunna upptäcka och hantera eventuella avvikelser, samt följa upp hur samarbete och leveranser fungerar, säger Lovisa Eld, förvaltningschef på förvaltningen för Service.

Fakta

Kungsbacka kommun

  • gör cirka 100 upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader, varje år
  • har cirka 600 ramavtalsleverantörer och ytterligare leverantörer i objekt och entreprenader
  • köper varor och tjänster för cirka tre miljarder kronor varje år.