Gör plats för sopbilen

Många som jobbar hemma betyder också många parkerade bilar i bostadsområden och på villagator under dagtid. Tänk på att sopbilen måste kunna komma fram.

Kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells tömmer uppåt 8 000 kärl med hushållsavfall varje dag. I samband med att många jobbar hemifrån stöter sopbilarnas chaufförer på en ökad mängd parkerade bilar som blockerar vägar och vändplaner i våra bostadsområden.

Tänk på att alltid lämna vändplaner fria, och ställ bilen så att sopbilen kommer fram.

Du vet väl att du kan få notiser i din mobil vid sophämtning? Ladda ned Kungsbackas avfallsapp.

Mer information

Sebastian Ågren
0300-83 88 90
sebastian.agren@kungsbacka.se