Gott att leva i Kungsbacka enligt tidningen FOKUS

Kungsbacka är en populär kommun enligt tidningen Fokus. I årets undersökning BästAttLeva klättrar Kungsbacka tio steg jämfört med i fjol och landar på femte plats i Sverige.

– Det är jätteroligt, jag är stolt över att vi ligger på femte plats. Det är ett kvitto på det målarbete vi har gjort mot kommunfullmäktiges mål att vi ska vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tidningen Fokus jämför Sveriges kommuner utifrån 10 huvudkategorier, däribland Utbildning, Socialt och hälsa och Arbetsmarknad. Den kategorin Kungsbacka ligger bäst till i är området Socialt och hälsa. Här har Fokus jämfört aspekter såsom ekonomiskt och socialt utsatta hushåll; långtidssjukskrivna och kostnad för individ- och familjeomsorg.

– Det är roligt att vi har rankat högt i den här mätningen. Vi vill ha trygga familjer och invånare, motverka våld, missbruk och vi arbetar för att barn ska ha det bra. Resultatet visar att människor som är i behov av stöd får det i Kungsbacka och känner sig trygga, säger Elisabeth Åkerlund, Utvecklare Individ & Familjeomsorg och fortsätter:

– De som gör det möjligt är våra duktiga medarbetare som i sin vardag gör sitt yttersta för att leva upp till lagkrav så att till exempel så många som möjligt kan leva ett självständigt liv.

Trygghetsskapande åtgärder

En annan kategori där vi ligger bra till är Trygghet där vi hamnar på plats 15 av Sveriges 290 kommuner. I kategorin trygghet jämförs områden såsom förekomst av brott generellt; brott mot kvinnor; stöld; sexualbrott och våldsbrott.

– Att kommunen ska vara en trygg plats är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Ett av områdena där invånare upplever att de känt sig mer otrygga är resecentrum. Där har vi nu tillstånd för att sätta upp kameror både på fasaden och i tunneln, samt pendelparkeringen vid Hede station. Genom att samarbeta med polisen genom bland annat medborgarlöftet kan vi aktivt prioriterar områden där medborgarna upplever att de känner sig mer otrygga än andra, säger Lisa Andersson.

Nu blickar vi framåt

– Nu gäller det att fortsätta blicka framåt och arbeta aktivt med att ge invånarna en god kommunal service och sätta ännu mer fokus på de områden där vi inte är rankade lika bra, säger Fredrik Hansson, 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen.

En kategori där Kungsbacka hamnade längre ned på listan är: bostäder, där vi landar på plats 221. Här jämför undersökningen bland annat bostadsbyggandet under fem år; färdigställda bostäder; utvecklingen av hyror och huspriser och andel hyresbostäder.

– Vi arbetar med att skapa förutsättningar för olika typer av boenden i Kungsbacka. I dag har vi väldigt många villor och satsar därför på flerbostadshus i fler orter och i olika storlekar, säger Emma Kjernald samhällsbyggnadschef.

Vill ni veta mer om hur kommunen arbetar inom området Individ & Familjeomsorg? Kontakta

Utvecklare Elisabet Åkerlund
0300-83 88 70
Elisabet.akerlund@kungsbacka.se

Vill ni veta mer om hur kommunen arbetar med trygghetsskapande åtgärder? Kontakta:

Brottsförebyggare Maria Frykstedt
0300-83 71 26
maria.frykstedt@kungsbacka.se

Vill ni veta mer om hur kommunen arbetar med området bostäder? Kontakta

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson
lisa.andersson@kungsbacka.se
0706-67 20 46

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C)
fredrik.hansson@kungsbacka.se
0300-83 46 56