Högre betyg för Kungsbackas grundskoleelever

Preliminära betygsresultat visar på god måluppfyllelse för elever som nu slutar årskurs 9.

Den totala meritpoängen för Kungsbackas kommunala skolor har ökat jämfört med föregående år, från 238 till 244 poäng och en högre andel av eleverna är också behöriga till gymnasiet. 

- Det är oerhört glädjande att vi kan se att vårens påfrestningar för alla elever och pedagoger inte påverkat elevernas möjlighet till en god måluppfyllelse, säger Maria Andersson, skolchef.

Alla elever ska nå så långt det är möjligt

Andelen behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet har också ökat totalt från 89 procent våren 2019 till 91 procent. På måndag startar grundskolans sommarskola där elever från årskurs 9 har möjlighet att studera för att nå godkänt betyg, så denna andel kommer att kunna öka ytterligare.

- Vi har ett intensivt utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, säger Maria Andersson. Vi kommer nu att titta närmare på framgångsfaktorer och vad vi kan lära från det för att nå ännu längre.

Betygsresultaten är preliminära. Offentlig statistik med möjlighet att se resultat för andra kommuner och enskilda skolor finns tillgängliga via Skolverket i mitten av september. Vårdnadshavare kan logga in vår e-tjänst för att se sitt barns terminsbetyg

E-tjänst för terminsbetyg

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16