Kommundirektör Malin Aronsson och kommunalråd Fredrik Hansson håller upp Pride-flaggan

Nu flaggar vi för allas lika värde

Har ni vänt blicken mot stadshuset i dag och undrat varför regnbågsflaggan är hissad? Jo, i dag är första dagen på West Pride i Göteborg och vi vill också passa på att uppmärksamma alla människors lika värde genom att hissa flaggan 3-7 juni.

– Att uppmärksamma West Pride blir ett sätt för oss att värna om allas lika rättigheter oavsett exempelvis könstillhörighet eller sexuell läggning. Alla är vi lika mycket värda, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens ordförande 

I Kungsbacka kommun pågår ett hållbarhetsarbete som genomsyrar alla verksamheter. Hållbarhetsarbetet är knutet till Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, och knyter an till alla tre hållbarhetsperspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

– West Pride står och arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. Att flagga under West Pride är för oss en tydlig markering vilken värdegrund Kungsbacka kommun står för, säger Malin Aronsson, kommundirektör. 

Jämlikhet ett viktigt mål 

Att flagga under West Pride knyter särskilt an till nummer fem och tio i det globala hållbarhetsmålen.Det femte målet i Agenda 2030 handlar om jämställdhet och att leva ett liv fritt från våld och diskriminering, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. 

– Vi vet att diskrimineringen mot HBTQI*-personer i Sverige fortfarande pågår och det är därför något vi aktivt måste arbeta med genom att inkludera istället för att exkludera. Det handlar om alltifrån hur vi väljer att använda ord som partner istället för pojkvän/flickvän till att inte diskriminera någon i arbetslivet på grund av könsöverskridande uttryck, säger Fredrik Hansson. 

Minskad ojämlikhet 

Mål nummer tio i Agenda 2030 handlar om minskad ojämlikhet och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av tillexempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. 

– Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, tycker jag är ett fantastiskt ramverk som väldigt tydligt beskriver vad som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Målen har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030, säger Malin Aronsson. 

Läs gärna mer på www.westpride.se 

Kontaktpersoner 

Malin Aronsson, kommundirektör 
malin.aronsson@kungsbacka.se 
0300-83 42 32 

Fredrik Hansson, kommunstyrelsens ordförande 
fredrik.hansson@kungsbacka.se 
0300-83 46 56 

*Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. 

Några exempel på vad Kungsbacka gör utifrån ett HBTQI-perspektiv 

-Kultur & Fritid har en mötesplats för unga HBTQI-personer som heter NeutronenKontaktperson: Ulrika Glingborn, ungdomskonsulent på Kultur & Fritid, ulrika.glingborn@kungsbacka.setel 0300- 83 52 82. 
- Det finns en mötesplats för föräldrar till HBTQ-barn och ungdomar med möjlighet att träffa och samtala med andra föräldrar. Gruppen leds av en samtalsledare. Kontaktperson: Anette Svensson, utvecklare Kultur & Fritid, anette.svensson@kungsbacka.setel0300-83 49 03. 
-Till hösten startar Kultur & Fritid ett arbete tillsammans med lärare och skolpersonal på några grundskolor. Arbetet utgår från ett värdegrundsmaterial som heter Machofabriken och som är ett material som tar upp olika normer på ett kreativt sätt. Kontaktperson: Astrid Bayard, utvecklingschef Kultur & Fritid, astrid.bayard@kungsbacka.setel: 0300-835221.  

Kontakta gärna

Kontakta gärna