Illustration som visar två personer som träffas på varsin sida av plexiglas

Nu införs säkra mötesplatser på alla vård- och omsorgsboenden

För några veckor sedan testade Kungsbacka kommun att skapa säkra mötesplatser på ett par vård- och omsorgsboenden med hjälp av plexiglas så att anhöriga och boende kan ses på ett tryggt och säkert sätt utomhus. Mötesplatserna är mycket uppskattade och nu införs de säkra mötesplatserna på samtliga boenden.

Den 11 mars införde Kungsbacka kommun ett besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboendena och den 30 mars tog regeringen samma nationella beslut. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för smittspridning eftersom de som bor på boendena tillhör riskgruppen för covid-19.
Eftersom många längtar efter att träffa sina nära och kära beslutade Kungsbacka kommun i mitten av maj att skapa säkra mötesplatser utomhus där en plexiglasruta skiljer besökaren och den boende åt.  

Värdefullt för boende och anhöriga

De säkra mötesplatserna har testats på de fyra vård- och omsorgsboendena Bedagården, Vickan, Kolla samt en enhet på Signeshus. Därefter har det gjorts en utvärdering och den visar på goda resultat. Förvaltningen för Vård & Omsorg har därför beslutat att det ska skapas säkra mötesplatser på samtliga vård- och omsorgsboenden, både kommunala och privata, i Kungsbacka kommun.

- Utvärderingen visar att det fysiska mötet varit värdefullt både för boende och anhöriga. Därför är vi glada att kunna berätta att det kommer finnas säkra mötesplatser på alla vård- och omsorgsboenden inför sommaren, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun.

Skärmar innan midsommar

Det är förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun som bygger skärmarna och så fort skärmarna är klara kommer de att komma ut till boendena. Målet är att samtliga boendena ska ha skärmarna på plats innan midsommar.

Mötesplatserna består av bord och stolar och en plexiglasruta som skiljer den boende och besökaren åt. Det finns även en mötesvärd på plats och alla kontaktytor samt plexiglas kommer att spritas mellan mötena. Både anhöriga och boende ska vara friska vid mötet och får inte ha några sjukdomssymptom.  Anhöriga kommer att få information om hur de säkra mötesplatserna fungerar från respektive boende.  

Kontakta gärna
Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden på förvaltningen för Vård & Omsorg.
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92