Hög tid att ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan läsåret 2020-21

Nu är det dags för dig som behöver skolskjuts för ditt barn nästa läsår att lämna in ansökan. Lämna den snarast; för att vi ska hinna ge dig ett besked om skolskjuts inför höstterminsstarten behöver vi få den senast 7 juni.

Här hittar du till ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts inför varje läsår

Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi. Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan ska du som vårdnadshavare göra en ansökan inför varje läsår, i första hand i via vår e-tjänst.

Vid skyddad identitet, om vårdnadshavare saknar bank-ID eller om barnet ska flytta till Kungsbacka kommun men är inte folkbokförd i kommunen kan  ansökan göras på vår blankett.

Rätt till skolskjuts

Skäl för att få skolskjuts kan vara avstånd till skolan, trafikförhållanden; det vill säga trafiksituation längs din barns skolväg eller funktionsnedsättning hos elev.

Annan särskild omständighet kan också innebära rätt till skolskjuts.

Kungsbacka kommuns avståndsgränser är

  • minst 2 kilometer till skolan för elev i förskoleklass till årskurs 3
  • minst 3 kilometer till skolan för elev i årskurs 4-5
  • minst 4 kilometer för elever i årskurs 6-9

Val av annan skola

Elever som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven i (reserverad skola) har rätt till skolskjuts om de uppfyller något av de fyra skälen ovan och om skolskjuts kan ordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Mer information om rätt till skolskjuts finner du via länken nedan,  är finns bland annat en "fråga-svar bank" om vilka regler som finns för skolskjuts.

Skolskjuts för elever i grundskolan

Välkommen med din ansökan!

Busskort för elev som börjar på gymnasiet till hösten

Vårdnadshavare till de elever som ska börja på gymnasiet till hösten ansöker om skol- och fritidskort via en egen e-tjänst på Kungsbacka kommuns webbplats. Tänk på att ansöka i tid då handläggningstiden från ansökan till att du får ut ditt kort varierar beroende på trycket.

E-tjänst och information som gäller busskort för gymnasiet