Byte av trafikljus i korsningen Söderå - Varbergsvägen

Trafikljusen i korsningen Söderåleden – Varbergsvägen byts ut till en modernare anläggning under vecka 26.

De nya trafikljusen kommer att vara mer anpassade till den aktuella trafiken och kommer att ge möjlighet till att prioritera kollektivtrafiken. Vägen kommer att vara öppen för trafik under arbetet men med begränsad framkomlighet på grund av släckta trafikljus. Trafikskyltning på platsen gäller vid släckta trafikljus.

Kontakta gärna

Projektledare Charlotta Ljungkull
0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se