Ombyggnad vid avfart E6 Kungsbacka Norra

Med start 22 juni 2020 bygger vi ut cirkulationsplatsen Varlavägen/Arendalsleden, vid avfart 61, E6 Kungsbacka Norra. Ombyggnaden innebär tidvis stora störningar för trafiken genom området. Välj om möjligt annan väg.

Vi bygger ut cirkulationsplatsen Varlavägen/Arendalsleden till dubbla filer för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för trafikanter. Arbetet påbörjas måndag 22 juni 2020 och beräknas vara klart senast vintern 2020/21. 

Karta som visat cirkulationsplatsen vid E6 Kungsbacka Norra

Avstängt vissa nätter

Delar av arbetet kommer att utföras nattetid och då kommer cirkulationsplatsen att vara helt eller delvis stängd. Information om nattarbete och stängning kommer att finnas på skyltar och på vår webbplats.

Cirkulationsplats Varlavägen/Arendalsleden

Mer information

Projektledare Annika Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se