Samtal till äldre ska ge bättre hälsa

Istället för en inbjudan till en fysisk seniorträff kommer kommunens 80-åringar att bli kontaktade per telefon för ett samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa. Genom det uppsökande samtalet vill man också uppmärksamma psykisk ohälsa och ensamhet till följd av corona.

Varje år bjuder kommunen in samtliga 80-åringar som bor hemma, och som inte har några hemtjänstinsatser sedan tidigare, in till seniorträffar. Träffen handlar bland annat om vardagsliv och hälsa, säkerhet i vardagen, hur fallolyckor kan förebyggas och information om kommunens verksamheter för seniorer. Men på grund av pandemin så går de fysiska träffarna inte att genomföra. Därför har förvaltningen för Vård & Omsorg tagit beslut om att det uppsökande arbetet istället ska ske på telefon.

Hälsofrämjande arbete

Fyra personer kommer att arbeta med att ringa till de som fyller 80 år under 2020 och totalt handlar det om cirka 500 kommuninvånare som berörs. Innan samtalet kommer personen att få hem informationsmaterial som vanligtvis lämnas ut vid seniorträffarna och det kommer också framgå att kommunen kommer kontakta personen inom kort samt kontaktuppgifter om personen vill ringa själv.

- Det känns viktigt att det hälsofrämjande arbetet fortsätter, fast i annan form. Genom de här samtalet vill vi också kunna uppmärksamma psykisk ohälsa och ensamhet, som är en följd av att många äldre varit isolerade utan fysiska sociala kontakter under coronatiden. Vi vill såklart att våra äldre ska må så bra de kan, säger Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

Viktiga samtal

Dessutom pågår det redan ett arbete där medarbetare inom Vård & Omsorg ringer till alla somhar hemtjänst och erbjuder ett uppsökande samtal, utifrån psykisk ohälsa och ensamhet i coronatider. Ett 60-tal personer har hittills tackat ja till samtalen.

-  Många beskriver att den ofrivilliga isoleringen är påfrestande men det finns stöd att få. För många räcker det att prata en stund men ett tiotal av dessa telefonsamtalen har lett till att vi satt in ytterligare åtgärder, som exempelvis samtalsstöd, säger Lillemor Berglund Andreasson.  

Kontakta gärna
Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79