Jonatan står på Kullaviks reningsverk

Se filmen om hur vi testar läkemedelsrening i Kullavik

På Kullaviks reningsverk pågår nu praktiska försök med att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Här kan du se en film om vad vi gör.

Försöken är en pilotstudie som ska ge oss underlag för beslut kring eventuell framtida läkemedelsrening från avloppsvatten i stor skala i Kungsbacka.

I planeringen inför utbyggnaden av Kungsbackas största reningsverk Hammargård ingår att undersöka om rening av läkemedelsrester skulle kunna ingå. Därför genomför vi nu tester och utvärdering av resultaten av två olika metoder för läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk.

Mer information

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se