Illustration på en vattenkran

Spara på vattnet

Det torra och soliga vädret gör att det just nu är hög förbrukning av vatten i kommunen. Vi uppmanar alla att hjälpa till att spara på vattnet i Kungsbacka.

Uppdatering 2 juli: 

Från och med 2 juli är bevattningsförbudet i Kungsbacka kommun hävt. Vi uppmanar alla att fortsätta vara varsama med hur vi använder vårt dricksvatten. 

Läs aktuell information bevattningsförbudet 

Uppdatering 18 juni: 

Från och med 18 juni klockan 12.00 råder bevattningsförbud i Kungsbacka. Beslutet tas för att kunna bibehålla trycket i vattenledningarna. Detta för att säkra invånarnas tillgång till dricksvatten och räddningstjänstens möjlighet att släcka en större brand.

Sommaren 2018 tvingades vi på grund av torrt väder och hög förbrukning att införa bevattningsförbud i Kungsbacka.

- Nu ser vi att förbrukningen varit mycket hög de senaste dagarna, och vi uppmanar alla att spara på vattnet så att vi kan bibehålla trycket i ledningarna. Om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi alltid se till att ha marginaler kvar i ledningsnätet. Hjälp oss och var smart i din vattenförbrukning, säger Åsa Vester, enhetschef för Dricksvatten på kommunen.

Vatten från Lygnern

Kungsbacka kommun fyller på grundvattnet i Bräckan med sjövatten från Lygnern, så kallad infiltration, men vid stor förbrukning finns risk att vi inte hinner fylla på ledningar och vattentorn i samma takt som vattnet förbrukas. Det finns också en vattendom som sätter en maxgräns för hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern.

Det finns också en risk för att grundvattnet sjunker för mycket och då riskerar vi att få in salt i grundvattenbrunnarna under Fjärås bräcka, något som skulle vara svårt att återhämta.

Läs mer om var dricksvattnet i Kungsbacka kommer ifrån

Detta kan du göra

 • Vattna med kanna eller vattenslang i handen, inte med vattenspridare.
 • Vattna inte gräsmattan. Generellt klarar en gräsmatta långvarig torka. Gräset blir brunt men tar sig i regel igen när regnet kommer.
 • Vattna på morgonen eller på kvällen, undvik att vattna på dagen när en del av vattnet dunstar bort.
 • Fyll inte poolen just nu.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan du kör. Välj gärna eco-program.
 • Handdiska inte under rinnande vatten utan använd diskbalja istället. Om vattnet får stå och rinna i tre minuter kan det gå åt 36 liter. I balja blir det bara 6-10 liter.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt.
 • Samla upp vattnet när du väntar på varmvatten och använd till att vattna blommorna med.
 • Ta kortare duschar. Fem minuter kortare kan motsvara 35-70 liter beroende på duschmunstycket.
 • Fixa kranar som står och droppar. En droppande kran kan förbruka upp till 15 liter om dagen.
 • Samla regnvatten från stuprör i en regntunna och använd till bevattning i trädgården.
 • Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller gatan. Detta ska du heller inte göra av miljöskäl, eftersom avrinningsvattnet som rinner ned i dagvattenbrunnarna innehåller metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för människor, djur och miljön. Åk till en biltvätt som har oljeavskiljare där sköljvattnet rinner ned.
  Läs mer om att tvätta bilen på rätt sätt.

Detta gör vi på kommunen

 • Vi sprider budskapet om vattensmart användning, i samverkan med länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.
 • Ökad beredskap där vi följer situationen noggrant och är beredda att snabbt vidta nödvändiga åtgärder.
 • Vi planerar för ett test med ökad infiltration av vatten från Lygnern på Bräckans västra sida, närmare kyrkan än dagens dammar.
 • Vi planerar för att få stöd med vatten från Mölndal för att försörja Anneberg och Älvsåker, för att avlasta produktionen på Fjärås bräcka.
 • Vi vattnar planteringar och rabatter med vatten från Kungsbackaån, precis som vi gjorde förra året.
 • Vi tar fram underlag för en ansökan om en ny vattendom hos Mark- och miljödomstolen. Vattendomen sätter gränsen för hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern och har inte ändrats sedan 1985. Vi beräknar att kunna skicka in en ny ansökan under nästa år.

Mer information

Enhetschef Dricksvatten
Åsa Vester
0300-83 88 98
asa.vester@kungsbacka.se