Stöd till föreningar som trygghetsvandrar

Sommaren 2020 kan föreningar i Kungsbacka kommun söka ersättning för att trygghetsvandra. Nu finns chansen att dra in pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Sommaren 2020 kommer fler kommuninvånare än vanligt att vara hemma på grund av den rådande pandemin som medför att aktiviteter och semesterresor ställs in. Det finns därför en oro för att perioden kommer att bli stökigare än vanligt i vår kommun. Satsningen på trygghetsvandring ska öka tryggheten för allmänheten genom högre vuxennärvaro och samtidigt ge föreningarna möjlighet till extra intäkter.

Så här går det till

Minst fem personer över 22 år trygghetsvandrar tillsammans i området och skapar en trygg vuxennärvaro. Ni slår larm och anmäler till relevanta myndigheter vid behov.

Du som trygghetsvandrar bidrar med trygghet i ditt närområde och agerar som en förebild och stöd för de människor som vistats ute kvällstid och nattetid. Du finns där för att skapa förtroende, hjälpa, stötta och föregå med gott exempel. Respektera de du möter, ta dig tid att lyssna, prata, medla och ge råd. Du är en medmänniska och ska inte agera polis, vakt, socialarbetare eller annan myndighetsperson.

Du som trygghetsvandrar ska ha fyllt 22 år och ska använda kommunens trygghetsväst så att det är lätt att känna igen dig. Det är viktigt att du som trygghetsvandrar inte missbrukar alkohol eller droger. Du tar avstånd från våld och främlingsfientlighet och respekterar allas lika värde. Du är trygg och harmonisk och anser att konflikter löses bäst genom dialog, inte genom våld eller hot.

Praktisk information

De föreningar som anmäler får ett välkomstmejl med mer information innan aktuell helg. Trygghetsvandringen sker i centrala Kungsbacka som upplevs som mer otrygg i våra trygghetsundersökningar och som har högre skadegörelse. Efter varje helg rapporterar ni till oss via mejl om hur helgen gått. När ni trygghetsvandrar bär ni särskilda västar som kommunen tagit fram för ändamålet. Västarna hämtas torsdagen innan helgen man ska vandra och lämnas senast onsdagen efter man har vandrat på turistinformationen på kulturhuset Fyren.

Öppettider turistinformation

Vilka tider?

Fredagar och lördagar mellan klockan 20.00-01.00 under perioden 19 juni till 29 augusti. Datum som gäller är: 19-20, 26-27 juni, 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 juli, 31 (juli)-1 (aug), 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 augusti.

Ersättning

4000 kr/helg får din förening för arbetet som innebär två kvällspass och minst fem personer per kväll.

Hur anmäler jag min förening?

Mejla föreningens namn samt förnamn, efternamn, mobiltelefon samt e-post till föreningens kontaktperson till kulturochfritid@kungsbacka.se. Märk meddelandet med ”trygghetsvandring”. Ange vilka datum din förening vill ställa upp och trygghetsvandra. Ni kan anmäla er till flera helger. Tänk på att föreningen ska kunna ställa upp båda kvällarna och med minst fem personer per kväll. Vi kommer att dela ut uppdragen så att många föreningar får möjlighet. Det går att anmäla sig löpande hela sommaren.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer och har frågor kan du kontakta förvaltningen för Kultur & Fritid, kulturochfritid@kungsbacka.se