Tyck till om vårt framtida Kungsbacka

Passa på att tycka till om förslaget till ny översiktsplan i sommar. Det handlar om den långsiktiga planeringen av Kungsbackas mark och vattentillgångar så som grönområden, områden för bostäder, vägar och annat i vårt samhälle. Fram till 31 augusti 2020 kan du vara med och påverka vårt framtida Kungsbacka.

Just nu har vi samråd för översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka vilket innebär att den som vill kan tycka till om förslaget. Det gäller både myndigheter och invånare i och utanför kommunen. Det har kommit in många synpunkter men vi vill få in mer och från olika personer i olika åldrar.

Barn och ungas röst är viktig

För att säkra upp en av de prioriterade målgrupperna har vi haft dialoger med barn och unga på skolor i kommunen. Raquel Sandblad som är projektledare för översiktsplanen var med och besökte Hedeskolan och menar att dialogen har gett resultat.

‒ Vi har fått in många bra och resonerande synpunkter från unga vilket vi värdesätter högt. Det är för deras framtid vi planerar, säger Raquel Sandblad.

Ett viktigt område för unga är bra tillgång till kollektivtrafik.

‒ De har skickat in synpunkter som visar vikten av kollektivtrafik för dem. Den är viktig för att de ska kunna ta sig dit de vill och inte vara beroende av att föräldrar eller annan ska skjutsa dem, säger Raquel.

Planera smart och hållbart

En del av de synpunkter som kommit in handlar om att man borde få bygga var man vill i kommunen.

‒ Det kan vi förstå att man vill. Samtidigt är det inte hållbart med ett allt för spretigt samhälle där vi inte samspelar kring de funktioner som behövs vid bostäder. Det är just därför vi arbetar med långsiktig planering så vi får det hållbart för alla, säger Raquel.

Andra röster menar å andra sidan att en del inte vill att vi ska växa mer och inte bygga så mycket i kommunen. Att det är bra som det är och att det räcker nu.

‒ Vi kan inte påverka att vi är växande kommun men vi kan påverka hur vi växer. Vi vill växa smart och hållbart och det gör vi genom att koncentrera ny byggnation till befintlig service och framförallt till våra stationsorter Åsa och Anneberg och till Kungsbacka stad, säger Raquel.

Genom att utgå från det vi redan har kan vi utveckla och stärka på ett bra sätt och hålla nere antalet nya bostäder. Vi har många villor i kommunen och behöver komplettera med andra bostadsformer för att få mer hållbara samhällen där vi har olika bostäder för olika behov.

Näringslivet är viktigt och behövs i hela kommunen. Genom översiktsplanen har vi pekat ut områden runt om i kommunen där vi vill samla företag för att skapa bra förutsättningar för dem. På så sätt blir det hållbart för företagen och för samhället.

En attraktiv stad för alla

Förslaget till översiktsplanen säger band annat att ny byggnation ska främst läggas i Kungsbacka stad. 60 procent av våra nya bostäder ska byggas i staden.

‒ Vi behöver fokusera på staden för att utveckla den till en mer sammanhållen, livfull och trivsam stad. En attraktiv stad är något hela kommunen vinner på, både invånare och näringsliv, säger Raquel.  

Utvecklingen av staden kommer att hanteras i den fördjupade översiktsplanen. Det arbetet är påbörjat och de synpunkter som kommer in om staden tar vi med oss till det arbetet.

Var med och tyck till

I översiktsplanen ser du vilka områden kommunen önskar att stärka och utveckla men också var vi vill bevara och värna om exempelvis naturområden med mera. Men vad tycker du? Vi vill gärna få din synpunkt om hur vi ska utveckla Kungsbacka för en hållbar framtid. Så se till att vara med och tyck till.

Den 17 till 23 augusti är vi på Kungsmässan med vår utställning om översiktsplanen. Kom gärna och besök oss då och prata med oss om Kungsbackas framtid.

Kontakta gärna