Fyra glada ungdomar utanför Aranäsgymnasiet

Unga entreprenörer löser samhällsproblem i coronatider

I år har den årliga satsningen, Mitt sommarföretag, varit digital. Elva deltagare mellan 14-21 år har under en vecka genomfört en intensiv utbildning i att starta företag.

De digitala digitala lektionerna och föredragen var kopplade till att starta företag. Alla fick ett övergripande uppdrag att jobba fram en affärsidé som var kopplad till de samhällsproblem som uppkommit i coronatider. Dagarna började med en teorilektion med olika teman, som exempelvis marknadsföring, affärsidé och målgrupp. Därefter fick deltagarna jobba på egen hand med olika uppgifter kopplade till det teman.

Kungsbackaföretag bidrog

Flera företagare i Kungsbacka bidrog med föredrag som handlande om att starta och driva företag. Bland annat berättade Niklas Eriksson från Copyshop om marknadsföring och målgruppstänk och Johan Bergman från Cosa Table delade med sig av sina erfarenheter av att starta företag i en redan konkurrensutsatt bransch och hur han har fått anpassa verksamheten i coronatider.

Högtidlig avslutning

Mitt sommarföretag avslutades med en diplomutdelning av kommunalråden Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S) på Jobbhotellet i Kungsbacka. Alla deltagarna har med ett stort engagemang och driv varit med och skapat flera spännande affärsidéer.

Läs mer här om Mitt sommarföretag och deltagarnas affärsidéer