Våldsutsatthet i samband med pandemin – och annars

Utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. Det innebär bland annat att personer som redan utsätts för våld och förtryck, riskerar att se sin situation förvärras.

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering som kan innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.

Det finns hjälp att få

Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett sexuell läggning.

Läs mer på vår sida om våld och hot i nära relationer.