Vi inventerar naturområden

Under sommaren 2020 rör vi oss ute i naturområden och gör inventering av naturvärden. Det är en del i vårt arbete med översiktsplan för Kungsbacka och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.

Förra året kartlade vi stora delar av kommunens västra delar vilket finns att se i kommunens förslag till ny översiktsplan men vi saknar bland annat bedömningen för områden i Kungsbacka stad. Därför gör vi nu en kompletterande inventering. Många av områdena kommer att få platsbesök och utredningen utförs av WSP.

‒ Vi följer en standardiserad metod som visar var vi har värdefull natur. Det ger oss också bättre kännedom om vilka naturtyper vi har och hur de har förändrats över tid, säger samhällsplanerare Anders Lund.

Resultatet kommer att utgöra ett av många kunskapsunderlag som ger vägledning i stadens framtida markanvändning. Har du frågor om naturvärdesinventeringen kan höra av dig till samhällsplanerare Anders Lund eller Peter Reneby.

Kontakta gärna

Kontakta gärna