Undvik smitta mellan djur och människor på hemestern

Fler än vanligt rör sig ute i naturen och i miljöer där det finns djur i sommar. På dessa platser finns risk för andra smittor än covid-19. Med rätt kunskap kan vi undvika att själva drabbas av magplågor som ehec – och även bidra till att hålla afrikansk svinpest borta från Sverige.

Att träffa djur på vandringen eller besök på någon gård är något som många uppskattar. Utflykter med picknick ute i det gröna är också en fin upplevelse. För att det ska bli lyckat behöver vi tänka på att skydda både oss själva och djuren från smitta.

Ehec är en typ av bakterier som kan finnas i tarmen hos friska idisslare som nötkreatur, får och getter. Människor kan smittas av ehec både via livsmedel som inte är rena och vid kontakt med djur eller deras närmiljö. Bland annat är god handhygien vid kontakt med djur och deras närmiljö viktigt för att minska risken för att smittas.

Några enkla råd för att undvika smitta

  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten vid kontakt med djur
  • Ha inte picknick i betesmarker där det går djur
  • Tvätta händerna innan måltider och hjälp de yngre barnen med handtvätten
  • Bada inte där betesdjur kan gå ner i vattnet
  • Ehec-bakterien försvinner vid upphettning, så drick gårdens mjölk bara om den är värmebehandlad, exempelvis pastöriserad

Mer information om ehec på jordbruksverkets hemsida

Håll svenska grisar friska

Afrikansk svinpest är en sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen finns i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Polen och Ryssland. Om sjukdomen skulle ta sig in i Sverige kan det innebära massdöd av vildsvin, och risk för exportstopp. Det skulle ge konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle kunna begränsa vår export starkt.

Det finns inget vaccin mot afrikansk svinpest, och därför är det mycket viktigt att arbeta för att inte få in sjukdomen i Sverige.

Så kan du förhindra att sprida afrikansk svinpest

  • Lämna eller ge aldrig matavfall till vilda djur eller tamgrisar.
  • Ta hand om ditt matavfall så att inga vilda djur kommer åt det. Det gäller både hemma, vid picknik och på rastplatser.
  • Kompostera matavfall i sluten behållare.
  • Ta inte med skinka och charkprodukter från smittade länder ut i naturen. Sådana produkter kan innehålla virus och en kvarlämnad korvmacka kan leda till ett smittat vildsvin
  • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt på www.rapporteravilt.sva.se eller telefon 018 – 67 40 00. 

Kontakta gärna

Yaneth Rosander, miljö- & hälsoskyddsinspektör
0300-83 44 75
yaneth.rosander@kungsbacka.se