Smittskyddslagen och arbetet med tillsyn

Den 1 juli börjar den nya lagen gälla om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i samband med covid-19. Detta innebär att avdelningen för Miljö & Hälsoskydd får ansvaret för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut. Vi kommer också börja publicera resultat av tillsynskontroller kopplat till serveringsställen.

Den nya lagen innebär att kommunens avdelning för Miljö & Hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden och möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Det är nämnden för miljö- och hälsoskydd som blir ansvarig tillsynsmyndighet.

– Den nya lagen gör att det blir tydligare för oss och det känns tryggt att vi nu tar över hela ansvaret, säger förvaltningschef Katarina Öryd, Bygg- och miljöförvaltningen.

Verksamheterna som omfattas och inte omfattas

Den nya lagen gäller för serveringsställe som serverar mat eller dryck och där syftet är att gå med vinst. Personalmatsalar och skolmatsalar omfattas inte av den nya lagen. Även verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället, som saknar sittplatser och bord, exempelvis vissa glasskiosker, food trucks och rena take away-ställen.

Vårt arbete framåt med resultat av tillsyn

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd kommer med start i sommar, under vecka 28-29 berätta om tillsynen på serveringsställen. Resultatet läggs på webben och presenteras med en 14-dagars intervall.

– Vi berättar om vårt arbete med tillsyn på serveringsställen, avvikelser eller om någon verksamhet har behövt stänga. Vi har märkt att många är intresserade av detta arbete kopplat till covid-19. Efter sommaren gör vi en utvärdering av intervallen, säger förvaltningschef Katarina Öryd, Bygg- och miljöförvaltningen.

Även information om den nya smittskyddslagen och frågor om coronaviruset kopplat till badplatser har uppdaterats. Genom uppdaterad information hoppas vi kunna ge god service till företag och till de som bor eller visats i Kungsbacka kommun under sommaren.

Om beslutet

Det var Riksdagen som den 17 juni beslutade om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

För frågor, kontakta:

Förvaltningschef Katarina Öryd
Bygg- och miljöförvaltningen
0300-83 39 93
katarina.oryd@kungsbacka.se