Badprovtagning Badprovtagning Badprovtagning

Resultatet från badvattenproverna

Under sommaren kommer vi att lägga ut resultatet av badvattenproverna från 16 badplatser. Det är totalt fyra tillfällen under juni, juli och augusti som provtagning görs.

Så går det till

Provtagningen pågår var tredje vecka under en 12-veckorsperiod, juni- augusti. Efter att inspektörer på Miljö & Hälsoskydd tagit proverna skickas de på analys. Det tar normalt 3-5 dagar innan vi har ett resultat. Det kan även bli omprov om något badvattenprov inte är godkänt.

Dessa badplatser provtas:

 • Gårda brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Röda holme
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvik
 • Örsviken

Inplanerade provtagningstillfällena och resultat

Andra provtillfället 29 juni

Från första provtillfället den 29 juni visa alla prover på tjänligt vatten, utom vid Rågelund där vattnet fick anmärkningen tjänligt med anmärkning. Det innebär att det inte är förknippat med någon hälsorisk att bada på någon av stränderna. 

Provtillfälle

Resultat

8 juni

 

Alla 16 badprover visade på tjänligt vatten.

29 juni

 

Provet i Rågelund fick anmärkningen tjänligt med anmärkning. Övriga 15 stränder visade på tjänligt vatten. 

Omprovet den 6 juli visade senare på otjänligt vatten i Rågelund.

Ytterligare ett ojmprov från den 10 juli visade att vattnet återigen är tjänligt. 

20 juli

 

Rågelund, Vallersvik, Vallda Sandö och Gårda brygga, stranden fick tjänligt med anmärkning.

Övriga stränder fick resultatet tjänligt.

Omprovet 23 juli och 28 juli visade:

Gårda Brygga, stranden – tjänligt med anmärkning

Rågelund, Vallersvik, Vallda Sandö  – tjänligt

10 augusti

 

 

 

Om tjänligt och otjänligt vatten

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats. Vattnet kan vara tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt vatten.

 • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk att bada.
 • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
 • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

På Havs- och vattenmydigheten kan du få reda på badvattnets kvalitet och information om vattenprover. 

Kontakta gärna:

Kundcentret Kungsbacka Direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se, de kan hjälpa dig att komma i kontakt på inspektörer på avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.