Mot framtiden

Jag har en stor tilltro till entreprenörers förmåga att anpassa sig till nya situationer, hitta nya möjligheter och förmåga att nyttja dessa. Det har vi verkligen fått bevis på under denna vår. Företag som har ställt om med innovativa lösningar och hittat nya vägar för deras verksamhet. En del har kämpat för sitt företags överlevnad och kämpar fortfarande. Det har varit en utmanande vår som krävt omställning för oss alla.

Vi lär oss av det som hänt, men fokus nu behöver vara på framtiden. Även om vi är i hemestertider tar inte pandemin sommaruppehåll. Den verkar tyvärr inte heller ta höstlov. Därför behöver vi med fortsatt kraft ta oss an den kommande hösten.

Inför att det nya normala så småningom infinner sig med ökad efterfrågan, tryck i ekonomin och där arbetslösheten går ner igen så behöver vi jobba för insatser som underlättar och stödjer de företag som finns i vår kommun och region. Därför är det bra att företag i vår kommun under de kommande två åren kan ta del av de mångmiljonsatsningar kring kompetensomställning som tilldelats Göteborgsregionen och Region Halland. Pandemi eller inte, kompetensförsörjningsfrågan avgörande för fortsatt konkurrenskraft och hur vi klarar av att möta pågående och framtida teknikomställningar och samhällsutmaningar.

Det är också mer angeläget än någonsin att vi som kommun underlättar så mycket vi kan för våra företag i vår myndighetsutövning. Arbetet med Lätt & Rätt som är påbörjat kommer med kraft fortsätta under hösten. Arbetet ska leda till att vi i kommunen på bredden levererar en serviceinriktad myndighetsutövning med snabbare och enklare processer, och avgifter som är förutsägbara och lätta att förstå.

Kungsbacka växer och vi ser att vår kommun är intressant för mång att bo, verka och leva i. Att företag kan expandera och omlokalisera är en viktig fråga för näringslivet. Därför fortsätter arbetet med att etablera verksamhetsområdet Duvehed och fler områden är på gång. Bland annat är detaljplanearbetet igångsatt för Rya i Frillesås där vi möjliggör för ca 35 ha mark för näringslivet.

Det är många branscher som haft och har det tufft på grund av Covid, inte minst besöksnäringen. Därför är jag glad för att vi var tidigt ute med hemesterkampanjen och support your locals.

Apropå hemester, så önskar jag er en härlig sommar! Gör det bästa av den, njut av natur och stränder, passa på att äta mat från din favoritrestaurang eller köp något fint dig själv eller någon annan så stödjer du också ditt lokala näringsliv.

Hälsningar

Elinor Filipsson