Dagens badvattentemperatur

Vi mäter vattentemperaturen på flera kommunala badplatser i sommar.

Under sommaren finns det griffeltavlor på åtta kommunala badplatser. Där kan du se dagens vattentemperatur alla dagar i sommar. Du hittar även dagens vattentemperatur här på sidan som uppdateras måndag-fredag, så snart vi får in uppgifter. Vi mäter temperaturen på cirka en meters djup.

Aktuella vattentemperaturer 21 augusti:

Plats Grader Tid
Lerkil 21° 7.30
Smarholmen 20° 8.00
Utholmen  21° 9.00 
Hanhals holme 21° 9.30
Gårda brygga 21° 10.00
Kuggaviken °  
Torstensvik °   
Hornsjön  °  
Stora Iglakärr °  
Gäddevik °   

Badplatser

Här kan du läsa mer om de olika badplatserna i kommunen och vilka regler som gäller.

Havs- och vattenmyndigheten kan du få reda på badvattnets kvalitet och information om vattenprover. 

Vattenkvalitén på badplatserna

Varje sommar under badsäsongen, juni-augusti, tas prover på badvattnet. Detta görs på 16 badplatser i kommunen. Syftet är att kontrollera bakteriehalten i badvatten och att informera om badvattnets kvalitet.

Läs mer om mätningarnas resultat.