Bekräftad smitta på skola leder till personalbrist

Från och med idag, måndag den 31/8 och hela vecka 36, kommer all undervisning för årskurs 7-9 på Åsa Gårds skolan ske via distansundervisning. Bakgrunden är personalbrist på grund av sjukdom bland lärare på skolan, däribland ett par fall som i helgen har konstaterats smittade av Covid-19.

– Övrig verksamhet på skolan och undervisning för årskurserna f-6 fortsätter precis som vanligt, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola i Kungsbacka. Övergången till distansundervisning beror på personalbrist, inte att skolan fått rekommendationer från Smittskydd Halland om detta som en åtgärd för att minska risk för smittspridning.

Vårdnadshavare och elever på skolan har igår kväll och idag på morgonen fått information om läget.

Det är Region Halland Smittskydd som ansvarar för smittspårning och som ger instruktioner om hur smittspårningen ska gå till. Har en person undersökts och fått diagnosen covid-19 får hen särskilda instruktioner direkt från Smittskydd Region Halland, om vilka som ska kontaktas och informeras.

Rekommendationen till kommunen är att om personen varit i kommunens verksamhet 24 timmar innan symptom ska berörda informeras om att smitta funnits i närheten av verksamheten, så att de kan vara vaksamma på symtom.

Förskolor och grundskolor följer de anvisningar som Smittskydd Halland ger vid ett konstaterat fall av smitta som rör barn, elev eller personal i vår verksamhet. Vi vill uppmana alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer;

  • Var uppmärksam på dina symptom. Vid symptom på sjukdom även lättare, ska du stanna hemma.
  • Fortsätt följa hygienrutiner, tvätta händerna ofta och noga och vara noga med att hålla avstånd

Skolan fortsätter sitt arbete med att följa rekommendationer och förslag från Skolverket och Folkhälsomyndigheten om åtgärder som de föreslår för att bidra till minskad risk för smittspridning. Är du orolig eller har frågor kring smittspårning kontakta 1117 eller 113 13 för mer allmänna frågor.