Busskort för skolskjuts kan vara försenade

Har du sänt in en ansökan om skolskjuts men ännu inte fått svar behöver du inte göra en ny ansökan. Vi svarar på frågor så snabbt vi kan och ber om överseende om det dröjer.

Tyvärr har alla skolor och elever inte fått sina busskort levererade till sig ännu. Vi arbetar med att få ut dem. Linjetrafikkort från vårterminen gäller fram till 15 september. Dessa kan eleverna åka på fram tills de nya korten kommer. Vi har uppmärksammat Västtrafik om problemet att det kan finnas elever som ska ha kort men som ännu inte fått. Elever som har möjlighet kan åka med skolbussarna i mån av plats.

För några elever som fått beslut om skolskjuts kan det förekomma att de inte är med på de listor som används vid utdelning. I dessa fall tar skolans administratör kontakt med våra handläggare för skolskjuts för reda ut ärendet och se till att eleven får sitt kort.

Annan skola

Elev som genom val av skola går på en skola utanför kommunen och som fått rätt till linjetrafikkort, hämtar sitt kort på den skola som eleven skulle gått på här i kommunen, den anvisade skolan.

Svar om skolskjuts kan dröja

Vi har för närvarande hög belastning på vår handläggning av skolskjutsen. Observera att du inte behöver skicka in en ny ansökan i det fall redan inskickad ansökan är korrekt. Vi ber om överseende att du behöver vänta på svar men prioriterar och arbetar intensivt på att alla ska få svar så snart som möjligt.

Tidtabeller från förra året gäller

Tidtabellerna från 2019-2020 gäller fortfarande, det är inga ändringar jämfört med föregående år. 

Tidtabeller för skolskjuts

Kontakta gärna

grundskola.skolskjuts@kungsbacka.se