Daglig verksamhet återgår till ordinarie lokaler 1 september

Sedan 30 mars har daglig verksamhet bedrivits på andra ställen än vanligt, till följd av coronavirusets spridning. Under sommaren har smittspridningen i samhället minskat och i dagsläget har vi ingen smittspridning i våra verksamheter. Från och med 1 september kommer daglig verksamhet att återgå till sina ordinarie lokaler.

I mars fattades beslut om att bedriva daglig verksamhet på andra ställen än vanligt för att minska risken för smittspridning. Deltagare som bor i bostad med särskild service har haft sin dagliga verksamhet på sina boenden och deltagare med ordinärt boende har erbjudits daglig verksamhet i ett fåtal lokaler.

Vi har noggrant följt utvecklingen av smittspridningen utifrån myndigheternas information och i dialog med cheferna inom daglig verksamhet. Det finns fortfarande en smittspridning i samhället, men under sommaren har den minskat. Idag har vi ingen smittspridning i våra verksamheter.

Följer rekommendationer

Medarbetarna arbetar idag efter rådande rekommendationer och restriktioner för att begränsa smittspridningen av covid-19. Personalen följer de rutiner som finns om hur de själva ska agera och hur de ska hjälpa deltagarna att följa rekommendationerna. De kan även uppmärksamma deltagare i riskgrupp och göra individuella bedömningar för att tillgodose behov av såväl sysselsättning som trygghet.

Ett viktigt syfte med daglig verksamhet är att främja deltagarnas delaktighet i samhället och bidra till den personliga utvecklingen. Vi vet inte hur länge pandemin kommer att fortsätta påverka oss. Vi behöver därför anpassa våra verksamheter utifrån att det ska fungera som vanligt så långt det är möjligt. Om vi får en ökad smittspridning i Kungsbacka eller i våra verksamheter så kan beslut åter tas om att flytta ut daglig verksamhet.

 

Kontakta gärna

Verksamhetschef Ann Törnqvist
0300-83 80 59
ann.tornqvist@kungsbacka.se