Driftstopp 2-16 september – berör ärenden inom miljö & hälsa

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd byter verksamhetssystem som innebär ett driftstopp mellan den 2-16 september. Under denna tid kommer handläggning av ärenden att vara begränsad. Systembytet är efterlängtat och kommer att underlätta för kunderna efter införandet.

Den 2 september klockan 20 släcks det nuvarande systemet ner och den 16 september beräknas det nya systemet vara i drift. Under denna tid kommer handläggning av samtliga ärenden vara mycket begränsad. Alla ansöknings- och anmälningsärenden som kommer in under denna period påverkas av driftstoppet, vilket medför både längre handläggningstid och svarstid för privatpersoner och företagare. Får ni som kunder inte så snabb återkoppling som ni brukar kan det bero på driftstoppet. 

– När det nya systemet är på plats kommer det att kunna hantera avdelningens hela verksamhetsområde, vilket bland annat underlättar registervård för de kunder som i dagsläget bedriver försäljning enligt livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen, säger Robert Singer, systemförvaltare, Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka.

Så småningom kommer det nya systemet även underlätta för förvaltningens verksamheter allt eftersom fler och fler e-tjänster kopplas på.

Därför byter vi system

Avdelningen har använt sig av sitt nuvarande system i cirka 20 år. Nu behövs en uppdatering till ett system som klarar av och uppfyller framtida krav och krav som andra nationella myndigheter ställer på kommunen. Dagens system lever inte upp till dessa krav.

För några år sedan tog Miiljö & Hlsoskydd också över handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Dessa ärenden hanteras i dag i olika system, men i samband med systembytet inkluderas även dessa, vilket i sin tur innebär att tre system blir ett.

Kontakta gärna:
Kungsbacka direkt